projecten

Bewust is afgezien van specialisatie in één bepaalde richting. De tegenstellingen van aan de ene kant kleinschalige en fijn gedetailleerde architectuur, en andere kant geavanceerde, technische, grootschalige projecten geven een gevarieerd opdrachtenpakket. Disciplines waarin wij ervaring hebben zijn: gezondheidscentra; kantoren; scholen; winkels; theaters; bedrijfsruimte; infrastructuur; bedieningsgebouw; showrooms; carillon; particuliere– en seriematige woningbouw; appartementen; maquettes; digitale presentaties. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen. Hierdoor is het ontwerp niet alleen direct visueel aanwezig, maar ook beheersbaar en flexibel in alle facetten. Het 3D model is voor ons ook een manegementmodel. Enerzijds geeft het een beheersbaar model waarin data zijn versleuteld. Anderzijds is het model visueel voor de opdrachtgever aanwezig. Zo ziet een opdrachtgever in een vroeg stadium het gebouw in wording en kan hierop al inspelen. Dat kan 2D geprojecteerd op een scherm, 2,5D geprojecteerd op een scherm met 3D brilletjes of volledig 3D. In de eerste optie kan je je goed zien hoe het ontwerp wordt. In het tweede geval kun je goed diepte onderscheiden. In het derde geval kun de 3e dimensie ook echt ervaren. Om optimaal om te gaan met de mogelijkheden en technieken gaan we over tot een integraal model. Hierbij gaan we uit van het 3D model dat digitaal ontwikkeld wordt van ontwerp tot en met uitvoering. Een principe wat eigenlijk tot op de dag van vandaag maar door één discipline volledig wordt ondersteund. Om dit te bewerkstelligen moeten we anders over bouwen denken. Maar ook meer tijd in het voortraject nemen. Dit zal veel geld besparen en het model beheersbaarder maken. Bouwen zal dus ook steeds meer gaan om procesbeheersing. Dat is ook de reden dat we nu de ontwikkeling doormaken naar een processturende organisatie. Nieuwe ontwikkelingen ontwikkelingen als C2C en duurzaamheid gaan eigenlijk ook over anders denken en organiseren leidend tot innovatie. Als je nu de werkwijze van de procesbeheersing en de sturing die nodig is bij C2C koppelt zul je zien dat we deze naadloos kunnen integreren. Beheersing van het model betekent ook beheersing van het materiaal van grondstof tot materialisatie tot recycling en hergebruik.

kantoren

Weg met die koele, saaie een eenvormige bedrijfspanden! Ze zeggen iets over de organisaties die erin gehuisvest zijn. Bedrijfspanden zijn belangrijke communicatiemiddelen. Intern: richting uw medewerkers. En extern: naar uw klanten, leveranciers en relaties. Voelt u zich wel goed in uw bedrijfspand? U brengt er heel wat tijd in door. Archiview ontwerpt functionele bedrijfspanden met karakter en een prettige, menselijke dimensie. Maar het gebouw kan een droom van de ondernemer zijn die uitkomt. Een aanvulling op de bedrijfsfilosofie of op het logistieke proces. Met onze bedrijfskundige achtergrond kunnen we sterk aanvullend in uw bouwproces zijn. Ook bestaande gebouwen kunnen een tweede leven krijgen door een duurzame structuur voor het gebouw op te stellen. Hierdoor kan de levensduur van het gebouw verlengd worden terwijl de ingreep zich vaak beperkt tot de uitstraling en vormgeving. Een belangrijk thema daarbij zal flexibiliteit zijn om het gebouw levensloopbestendig te maken.

zorg

Archiview heeft veel ervaring in de zorg. Naast vele gezondheidscentra hebben we een eigen visie over prive-klinieken ontwikkeld. Zorg kan je ook niet scheiden van levensverwachtingen en levensloopbestendig bouwen. In dit kader hebben we een studie “de derde jeugd” gedaan gepubliceerd in zorgzame architectuur. Het ontwerp van een basisunit. De basisunit is groot genoeg voor een verplegingsbed+tillift. Aan de basisunit zit de service-unit met daarin het uitwisselluik (voor wasservices, boodschappenservices, tafeltje-dek-je enz.), keuken en sanitair (ook toegankelijk voor douchebrancard). Het sanitair is te bereiken door een schuifdeur. Deze schuifdeur zit in de ‘schuifwand’. Deze schuifwand kan tijdelijk middels domotica in zijn geheel 800 mm de ruimte in schuiven zodat de badkamer bruikbaar wordt voor verplegingsgeïndiceerden. Er kan dan zelfs een douchebrancard en verplegend personeel in! Dit is allemaal mogelijk gemaakt binnen de basisunit en de service-unit door het optimaliseren van de gebruiksoppervlakten van bed, wastafel, toilet en douchebrancard. Omdat de basisunit met de service-unit een minimale woning oplevert kun je de unit uitbreiden met allerlei add-ons, zoals extra logeerkamers, serres, grote badkamer, sauna etc. De unit staat waar je wilt: veilig bij de kinderen of anders waar dan ook. Bijvoorbeeld in de buurt van vrijwilligers die één of meer keer per week op bezoek komen en tegen een vergoeding boodschappen doen of koken.

onderwijs

Visie schoolontwerp De grote verschillen in vormtaal en materialisatie hebben geleid tot een completering van het beeld. De uitbreiding zoekt naar de referentie van de eerdere bouw. De schijven en hoeken worden het uitgangspunt van de nieuwbouw. De nieuwbouw komt los van de “oude” school te staan. Zodat het gebouw geen invloed heeft op de bestaande ruimtes. De ruimtes worden ontworpen denkend vanuit de gebruiker. De verbinding tussen de gebouwen is ruim opgezet en komt uit op een “plein” waar vanuit de kinderen via korte routes naar de lokalen kunnen. Op de begane grond zijn er twee multi – functionele lokalen en de natuur- en scheikundelokalen gesitueerd. De grote ramen geven het idee te staan in een open ruimte. Het plafond in de lokalen loopt schuin waardoor indirect noorderlicht binnen komt. Dit is perfect voor de artistieke lokalen en voor het tegengaan van schittering op de beeldschermen. Door het schuine dak ontstaat extra visuele ruimte die positief gebruikt kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld visueel al een podium gecreëerd. Naast het schoolontwerp hebben we studies gemaakt van een kinderdagverblijf en een lagere school.

multifunctionaliteit

Utiliteit is een ruim omvattend thema. Een daarvan is multifunctionaliteit. Dit kun je zien in bedrijfsruimtes maar ook in de gezondheidscentra. De spannendste en uitdagendste ontwerpen zijn toch de gebouwen met verschillende disciplines die elkaar moeilijk verdragen maar essentieel zijn voor de exploitatie. Het eerste gebouw is wel een cultureel centrum voor Den Haag het laatste het crossing border Dome theater.

 
auteursrecht of copyright

10151995 logo-Gezondheidscentrum-Winsum logo_provincie_groningen Huisartsenpraktijk-Wolveschans apotheek_scheemda_header_logo Frans Maas logo ado-logo logo saena andante-asyst bastiaan Logo gemeente tynaarlologo tasta Logo_CWI-tr logo_potze logo-acantus logo-Woonstede Martiniplaza-logo  norrod Schiphol-Estate-logo-fc  zernike college Groningen

 

belgie-k  denemark  duitslan  nederland  portugal

Direct bellen +31 50 311 29 22