archiview zernike college

Goed bouwen begint bij u

Goed bouwen begint met u, de opdrachtgever. Veel mensen willen hun woning, kantoor of gebouw veranderen, opnieuw inrichten of misschien wel nieuw bouwen. U weet, in grote of minder grote lijnen, wat u wilt. Daar heeft u lang over na gedacht. Bij het maken van plannen gaat u niet over 1 nacht ijs. Het gaat om de juiste keuzes maken. Om uw wens concreet vorm te geven. Maar hoe vertaalt u uw wensen naar een mooi gebouw, uw woning of uw bedrijf? Een gebouw is meer dan muren, kamers, vloeren en een dak. Een gebouw is duurzaam, levensloopbestendig en een omhulsel van ruimtelijkheid specifiek ontworpen voor hun functies zoals zitten, koken, rusten, leven, baden, werken, etc. Wij zetten uw wensen om naar beleving en een tastbaar functioneel gebouw. Daarmee kiest u voor deskundigheid en een gezonde investering. Want het ontwerp bepaalt de bouwkosten en de toekomstige onderhouds- en energiekosten. In de beginfase met de architect de juiste keuzes maken, kan u in de komende jaren geld besparen.

Veel disciplines

Er is bewust afgezien van specialisatie in één bepaalde richting. De tegenstellingen van aan de ene kant kleinschalige en fijn gedetailleerde architectuur, en andere kant geavanceerde, technische, grootschalige projecten geven een gevarieerd opdrachtenpakket die kennis bundelt. Daarom zoeken we partners die passen bij de bouwopgave die onder leiding van Archiview het ontwerp verder uitwerken en begeleiden. Dit betekent dat u één contactpersoon heeft die bij het volledige traject betrokken is en altijd als direct aanspreekpunt voor de opdrachtgever fungeert. Zo kan de bezetting van het bureau variëren om flexibel te kunnen inspelen op elke situatie.

Proces gestuurd net als onze architectuur

Disciplines waarin wij ervaring hebben zijn woningen, kantoren, gezondheidscentra, scholen, kinderdagverblijf, winkels, showroom, horeca en theater.

duurzaamheid en MVO

Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex en verandert om ons heen. Verandering betekent een nieuwe kijk en oriëntatie op onze samenleving en de mogelijkheden die we vergeten waren.  Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing, recirculering en het productieproces. Zo ontstond er bij ons een passie en inspiratiebron voor de toekomst. Met een visie dat duurzaamheid de mens is net zoals in onze architectuur. We zijn ons verder gaan ontwikkelen op de thema’s als zelfregulering, recirculering, grondstoffenpaspoort, ketenverantwoordelijkheid, C2C, circulaire economie, biobased economie, lerende gemeenschappen, energieneutraliteit, energiereductie, energieopwekking, leefbaarheid, kostenbewust bouwen, levensloopbestendig bouwen, centraal wonen, innovatie en bewustwording. Wij hebben daarom de coöperatie blauwe opgericht. Maar nemen ook deel in ketenoverleggen en zijn deelnemer van de greendeal beton.

Duurzaam bouwen als een vanzelfsprekendheid.

Direct bellen +31 50 311 29 22