Analyse
De huidige situatie vertoont nog steeds in grote mate de kenmerken als beschreven in de beleidsvisie van het Meerschap. De Meerweg wordt gezien als een waardevol gebied dat met de jaren sleets is geraakt. De weg kenmerkt zich door afwisselende fraaie en minder fraaie gedeeltes.

De verkeersafwikkeling aan de Meerweg wordt met name door bewoners en ondernemers als een urgent probleem ervaren. De functie van de Meerweg als doorgangsroute voor autoverkeer van en naar de A-28, naar de zuidwestelijke uitbreidingen van Groningen en Eelde en Paterswolde conflicteert met de functie van ontsluitingsweg voor wonen en voorzieningen aan de Meerweg en het gebruik van ‘langzame’ verkeersdeelnemers. Met name door het autoverkeer van en naar plan Ter Borch – zuidwestzijde Groningen – wordt in de nabije toekomst een verdere toename verwacht van de verkeersintensiteit. Toenemende verkeersdruk leidt tot gevaarlijke situaties tijdens piekuren.

Parkeerplaatsen zijn geconcentreerd in het westen, voor het overige zijn de parkeerplaatsen ontoereikend en het gebrek aan goede parkeervoorzieningen leidt tot ongewenst en slordig parkeergedrag in de middenberm.
De landschappelijke beleving van water en hoge en lage gronden in de zuidwest -en oost flank van het Paterswoldsemeer wordt in het algemeen als een gemis ervaren.
De slecht onderhouden weg, de modderige (midden) bermen, de slecht beheerde dijk, gevoegd bij een rommelige noordkant, perceelsgewijs aaneengeregen door hekwerken bieden al met al een weinig toegankelijke en slordige indruk, niet passend bij de recreatieve functie en de beoogde grandeur van het gebied.

Als een groot knelpunt, dat niet los is te zien van de Meerweg, wordt het kruispunt Groningerweg/Meerweg in de gemeente Tynaarlo ervaren. De aanwezigheid van de school, kinderen die een druk kruispunt over moeten steken wordt als zeer gevaarlijk ervaren.

ontwerp

De strip in een notendop:

  • –  Strand [reeds aanwezig]
  • –  Ecoduct [hiernaast aangegeven]
  • –  Wonen in de natuur [hiernaast aangegeven]
  • –  Groene Kathedraal met parkeren [markering begin, zie volgende pagina]
  • –  Wonen in de stad
  • –  Shared space met Follies
  • –  Relatie Paterswoldse meer en Friescheveen versterken
  • –  Dagrecreatie met verhuur boten voor Paterswoldse meer en Frieschenveen.
  • –  Stille kant versus drukke kant
  • –  Zorghotel verankerd in het groen

We hebben een duidelijk begin- en eindpunt van een potentiële ingreep gedefinieerd. Er ontstaat zo een strip waar we alle ingrepen aan koppelen. De strip is de drager van het gebied. Aan de kant van Eelde is er een markering ter hoogte van het parkeerterrein [idee: groene kathedraal] Aan de kant van Haren is er een markering ter plaatse van het huidige café Frieseveen [idee: zorghotel]

Het profiel van de strip bestaat uit een autoroute met daarnaast zogenaamde ‘shared space’
Om het autoverkeer over de Meerweg te ontmoedigen mogen de auto’s slechts met beperkte snelheid rijden. Vrachtverkeer is voorts beperkt tot bestemmingsverkeer. Naast de autoroute is de ‘shared space’: een brede zone waar zowel voetgangers als fietsers gebruik van maakt.

Het Paterswoldse meer en het Frieseveen hebben complementaire kwaliteiten. Door de kansen te benutten die liggen opgeslagen in deze kwaliteiten kan een geweldige recreatieve MeerwegStrip ontstaan met aanbod voor alle doelgroepen. ‘Stadsvijver’ vs. ‘rust en natuur’

Om het gebied aantrekkelijk te maken voor wandelaars hebben we een recreatieve [secundaire] route aangelegd: de recreatiehelix. Deze route slingert zich langs de strip. De route voert langs natuur en stadsvijver: aan de ene kant voert de route langs het water, of over de shared space. Aan de andere kant gaat de route over de dijk. De route bevordert de eenheid in het plan, en versterkt het gebied. Op de knooppunten wordt de relatie stadsvijver – natuur nog eens extra benadrukt. Aan de route hebben we een aantal follies bedacht, die de kwaliteiten van het Frieseveen of van het Paterswoldse meer benutten. Tevens kunnen aanvullende recreatieve faciliteiten worden aangehaakt aan de recreatiehelix.

© archiview all rights reserved

Error: map could not be loaded - a map with the ID does not exist. Please contact the site owner.

 

 

 

plaats / location:
meerweg, haren

architect:
alex jager
roger janssen
jack van der palen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Direct bellen +31 50 311 29 22