archiview hotel assen

een duurzaam gebouw ontstaat niet op de tekentafel, maar in de chemie tussen opdrachtgever en architect
 

welstandsadvies

Om tijd en geld te besparen wordt een DO vaak al als vooroverleg (principe-bouwvergunningsaanvraag) ingediend bij een gemeente om vast een uitspraak van o.a. de stedenbouwkundige dienst [toetsing bestemmingsplan en bouwverordening] en de welstandscommissie [esthetische toetsing] te verkrijgen. In uitzonderlijke gevallen kan het de moeite waard zijn om de beperkingen van het bestemmingsplan [binnen redelijke grenzen] te overschrijden. Eventuele procedures voor ontheffingen kunnen zo al in een vroeg stadium ingezet worden. Vaak kan er met aanvullende stukken [zoals een ruimtelijke onderbouwing] aan voldaan worden.

omgevingsvergunning

Het DO wordt verder technisch uitgewerkt. De maatvoering wordt verder uitgebreid en enkele principe details gemaakt. Daarnaast zullen andere adviseurs wettelijk verplichte berekeningen uitvoeren over o.a. bouwbesluit, brandweereisen, daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatienorm. Op basis van de technische uitwerking kan een constructeur verplichte sterkteberekeningen uitvoeren. De constructeurs en eventuele externe adviseurs vallen buiten de opdracht van archiview. Archiview coördineert deze werkzaamheden. Mocht er nog nader overleg met de gemeente nodig zijn dan doet archiview dit.

Direct bellen +31 50 311 29 22