Samen(net)werken

Archiview is een multidisciplinair architectenbureau. Woning- en utiliteitsbouw, verbouw, interieur-, meubelontwerp en maquettebouw: we doen het allemaal full-service. Van idee tot oplevering. Van concept naar project. Samen met een netwerk aan specialisten.
In deze context zoeken we naar nieuwe samenwerkingsverbanden, eenvoudige processen, het creëren van nieuwe technieken en digitale procesbeheersing (BIM). Dynamiek en flexibiliteit zijn essentieel om in te kunnen inspelen op steeds veranderende wensen en eisen van de duurzame ontwikkeling. Slim werken is kennis delen. Het klinkt zo eenvoudig maar hoe organiseer je dat? Voor het halen van doelen is crossdisciplinaire samenwerking onontbeerlijk. We vertelden aan anderen over onze inspiratiebron en steeds meer mensen wilden graag meedenken en meedoen. We gingen daar op basis van gelijkwaardigheid samen met individuen, adviseurs, kennisinstellingen, bedrijven, brancheverenigingen en NGO’s nadenken over concepten of innovaties om te komen tot pilots of projecten.

3D modellen

Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen. Dat kan met schaalmodellen als maquettes maar ook een digitaal 3D model. Hierdoor is het ontwerp niet alleen direct visueel aanwezig, maar ook beheersbaar en flexibel in alle facetten. Verschillende modellen kunnen worden ontwikkeld en bestudeerd. Walkthrough en flyby’s geven een goed beeld.

BIM

Data geeft de juiste informatie. Problematieken word al in een vroeg stadium (VO) herkend en direct aangepakt. Ontwerp en uitvoering staan in het beheersbare 3D – model dicht bij elkaar. Dat begint met 3D – digitale tekeningen, modellen en informatie verstrekkingen en eindigt bij het integrale beheersmodel (BIM). Hierbij gaan we uit van het 3D model dat digitaal ontwikkeld wordt van ontwerp tot en met uitvoering in een bouwwerk informatie model (BIM). Het BIM model ondersteunt bij het nieuwe samenwerken en is de basis voor het integrale model.

 

Levensloopbestendig

 Slim bouwen geeft kwaliteit aan wonen. Comfortabel en aangepast aan de behoeftes van alle leeftijden. Dit type huisvesting is gevonden in onze visie over een levensloopbestendige woning of centraal wonen. Zo’n woning is zodanig ingericht en ontworpen dat iedereen er kan wonen en leven, ongeacht aard en omvang van de vraag. Het kan een hulpvraag zijn maar ook zeker een comfortvraag. Bij de hulpvraag is de woning zo ontworpen dat men flexibel ruimtes kan indelen of veranderen. Gedwongen verhuizen is er niet meer bij.  Eigenlijk gaat het bij levensloopbestendig wonen om goed en innovatief nadenken over ontwerp, functie, comfort, flexibiliteit en beleving. De woningen voor het leven bieden maximale uitgangspunten voor een zo groot mogelijke zelfredzaamheid in elke fase van het leven. Wij vinden dat de traditionele voorzieningen niet meer moeten worden gebouwd. Eigenlijk moet iedere woning levensloopbestendig zijn. En die, dat bewijzen de gerealiseerde projecten, worden er alleen maar beter van! En dat geld niet alleen voor woningen maar ook voor de levenscyclus van een bedrijf.

Direct bellen +31 50 311 29 22