PORTUGAL

Bouwen in Portugal is een nieuwe en enerverende ervaring voor ons. Bureaucratie, taalbarrière en een andere wijze van bouwen zijn de te overwinnen drempels. Vrijheid in ontwerp en materiaalkeuze het voordeel voor de architect. De hoogteverschillen de uitdaging. De kavel is gesitueerd naast de nationale hoofdweg.

Een hoofdader van Noord-Portugal naar Porto. Het ontwerp staat op slechts 50 meter van de nationale weg. Alle bedrijfsactiviteiten zijn vanaf de weg te zien. Door het hoogteverschil ontstaat dan een gelaagdheid van activiteiten, kantoor en terminal die de dynamiek van het bedrijf uitstraalt.

De entree is de “achterdeur” van het terrein, de achtergevel het gezicht naar de voorbijgangers. De meeste terminals die we kennen zijn recht en saai. De ronde rooilijn is de inspiratiebron voor de terminal. Een waaier die over het terrein is neergestreken. Hierdoor ontstaat een beweging die zich goed verhoudt tot de bewegingen van de trucks en trailers op het terrein.

Het kantoor is afgescheiden van de activiteiten door groene zones. Door zelfs de parkeerplaatsen van gras te voorzien ontstaat er een goed contrast met het asfaltachtige werkterrein. Het horizontaal gerichte kantoor is als het ware op een sokkel geplaatst. Hierdoor ontstaat het contrast in de terreinopbouw en versterkt de relatie tussen het aluminium reflecterende kantoor en de azuurblauwe terminal. Het kantoor is verticaal gericht door de aluminium panelen. Daar waar het paneel wegvalt, laat een blauwgetinte glasplaat het licht gefilterd binnenvallen.

Het gebouw is orthogonaal ontworpen met een brede gang centraal in het gebouw. De gang wordt geaccentueerd door twee lichtbanen waardoor het lijkt alsof het plafond zweeft in de ruimte. De glazen deuren zijn in de negge geplaatst zodat de openingen helderder aanwezig zijn. Aan deze gang zijn de speciale plekken wachtruimte, entree en toiletten bepaald door extra daklichtopeningen. Wat juist in het zonnige Portugal mooie lichtlijnen oplevert.

©archiview all rights reserved

PORTUGAL

Building in Portugal is a new and exciting experience for us. Bureaucracy, language barrier and another way of building to overcome thresholds are. Freedom in design and material choice the advantage for the architect. The elevation changes the challenge. The lot is situated next to the national main road.

A main artery of North Portugal to Porto. The design is just 50 metres from the national road. All business activities are to see from the road. By the height difference arises than a layering of activities, Office and terminal that radiates the dynamics of the company.

The entrance is the “back door” of the site, the back front face to the passers-by. Most terminals which we know are straight and boring. The round building line is the inspiration for the terminal. A range around the grounds is settled down. This creates a move that itself well in relation to the movements of the trucks and trailers on site.

The Office is separate from the activities by green areas. By even the parking spaces of grass with creates a good contrast with the asphaltic work site. The horizontally-oriented Office is placed on a pedestal, as it were. This creates the contrast in the site building and strengthens the relationship between the aluminium reflective terminal Office and the azure. The Office is vertically aligned by the aluminum panels. Where the Panel drops off, leave a glass plate the light filtered invade beautiful blues.

The building is orthogonal designed with a wide central corridor in the building. The gang is accented by two light courses making it seem as if the ceiling floats in space. The glass doors are placed in the negge so that the openings are brighter. To this gang are the special places waiting room, entrance and toilets provided by extra skylight openings. What is right in sunny Portugal produces beautiful light lines.

1a

tevredenheidsverklaring / satisfaction statement

 

[mapsmarker marker=”18″]

opdrachtgever / client:
frans maas ltd

plaats / location:
porto (P)

architect:
avelino oliveira
jack van der palen

medewerkers / co-workers:
martin runau
alex jager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Direct bellen +31 50 311 29 22