DERDE JEUGD

Een probleem…?
De ‘grijze druk’ is het aantal 65+-ers als percentage van de 20-64 jarigen. Momenteel ligt de grijze druk rond de 21% met een jaarlijkse stijging van zo’n 0,2%. Gesteld kan worden dat rond 2010 een opvallende toename start van de vergrijzing die zijn hoogtepunt zal bereiken tussen 2035 en 2040. Dan zijn er nog maar twee 20-64 jarigen op één 65+-er.

Een uitdaging…!
Naast de vele meer of minder uitgekauwde bedreigingen ligt er voor de bouwwereld een grote uitdaging. Hoe gaan we om met een groeiende groep ouderen die actief is, niet langer bang is om te klagen en gehoord te worden en in toenemende mate de regie over hun eigen leven blijven voeren? Wie gaat bouwen voor deze groep? Een tanende werkende klasse die plotseling meer en diversere woningen moet gaan produceren vergt nieuwe, slimme en haalbare oplossingen.

De woonunit…
Je koopt of huurt een basisunit. Inbegrepen in de aankoopprijs zijn 3 woningtransfervouchers, als een slak zul je de woning met je mee blijven dragen! De basisunit is groot genoeg voor een verplegingsbed+tillift. Aan de basisunit zit de service-unit met daarin het uitwisselluik (voor wasservices, tafeltje-dek-je enz.), keuken en sanitair (ook toegankelijk voor douchebrancard). Het sanitair is te bereiken door een schuifdeur in de ‘schuifwand’. Deze schuifwand kan tijdelijk middels domotica in zijn geheel 800 mm de ruimte in schuiven zodat de badkamer bruikbaar wordt voor verplegingsgeïndiceerden. Omdat de basisunit met de service-unit een minimale woning oplevert kun je de unit uitbreiden met allerlei add-ons, zoals logeerkamers, serres, grote badkamer, sauna etc. De unit staat waar je wilt: bij de kinderen of waar dan ook. Het exterieur van de unit is altijd  herkenbaar. De inrichting kun je maken zoals je zelf wilt. Een groot raam  dient als ‘etalage’: dat deel van de woning dat communiceert met de omgeving. Als je op enig moment meer zorg wenst  wordt de basisunit losgekoppeld van de service-unit. Bij inlevering van één woningtransfervoucher wordt je woning inclusief de bijbehorende add-ons in een woningcomplex geplaatst. Door de maat van het geheel past de woonunit op een vrachtwagen. Je serviceunit kun je achterlaten voor eventuele volgende gegadigden. Bouwen zonder grond te gebruiken, een oplossing bieden voor een maatschappelijk vraagstuk, een impuls te geven en aantrekkelijke faciliteiten te bieden aan de buurt?

A Problem?
At a certain point, maybe you hit the 60, it starts to itch. Your third youth is about to begin. You think of Ad and Greta, who recently purchased a residential unit and placed at the Veluwe. Every weekend they could find, and when you last had seemed you something. And they are not so expensive that residential units. Maybe even once informed …

A challenge …!

Besides the many more or less cookie-cutter threats before construction is a major global challenge. Netherlands and is full but is much fuller! But how do we deal with a growing group of elderly people active, no longer afraid to complain and be heard and increasingly more control over their own lives continue to perform? Who will build this group? A declining working class that suddenly more and more diverse housing needs must produce new, clever and viable solutions. Because these homes are the older more mature needs and requirements that:

The dwelling …

At a certain point, maybe you hit the 60, it starts to itch. Your third youth is about to begin! You rent or purchase a basic unit. This residential unit love you for the rest of your life. Included in the price are 3 house transfer vouchers, as a snail you’ll continue to carry home with you! The base unit is big enough for a + verplegingsbed lift. At the base unit is the service unit containing the uitwisselluik (for laundry services, shopping services, meals on wheels-up, etc.), kitchen and bathroom (also accessible shower stretcher). The bathroom is accessible through a sliding door. This door is in the “sliding”. This can temporarily sliding through automation as a whole 800 mm slide into space so the bathroom is useful for nursing indicated. There may even be a shower trolley and nurses in! This is all possible within the base unit and the service unit by optimizing the use surfaces of bed, sink, toilet and shower stretcher. Because the basic unit with the service unit a minimum dwelling yield you can unit uitbreiden with various add-ons such as extra guest rooms, greenhouses, large bathrooms, saunas etc. The unit is what you want: safe with the children or differently than too. For example in the vicinity of volunteers one or more times a week visit and a fee shopping or cooking.

© archiview all rights reserved

publicaties / press
plus magazine
zorgzame architectuur (zorg voor wonen – wonen voor zorg)

archiview derde jeugd kopie

prijsvraag:
zorgzame architectuur

architect:
jack van der palen
alex jager

medewerkers / co-workers:
anne kooiker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Direct bellen +31 50 311 29 22