CHILDREN’S SPACE.
Het kinderdagverblijf is gericht naar individuele behoeften, activiteiten die om een sterke differentiatie in ruimtelijke voorzieningen vragen. Een omgeving waarvan een stimulerende werking moet uitgaan, een omgeving die uitnodigt tot onderzoeken en ontdekken,en het ontplooien van activiteiten. Naast openbare gebieden is er een thuisbasis en gebieden voor persoonlijke wensen en belevenissen.

Bij de planvorming van het gebouw is eerst een visie op het gebouw als geheel ontwikkeld, het basisconcept. Met het PvE als leidraad die je verbindt met de dagelijkse realiteit wordt de beleving van het gebouw vertaald in thema’s en associaties. Een zintuigelijke en fysieke ervaring waarin licht een belangrijke rol speelt. Hierbij moet grote aandacht besteed worden aan de overgangen tussen ruimtes en routes en de wijze waarop men hier op inspeelt denkend vanuit de gebruiker. Het thema “kinderdagverblijf als stad voor kinderen, met straten, pleinen en woongebouwen” dient hiervoor als leidraad.

Ook de vraag: “Wat voor invloed hebben het omgaan met spel en leren, de ontwikkeling en de verregaande zelfwerkzaamheid op de beleving van de kinderen en kan zich dat uiten in een architectonische vorm”. Het gebouw is derhalve een inspirerend instrument bij het vormgeven aan uiteenlopende activiteiten. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouwvan de specifieke gebieden en materiaalkeuze in relatie tot gebruik. Het karakter in relatie tot vrijheid geeft een zintuigelijk en fysieke ervaring waarin licht in relatie tot ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Het Kinderdagverblijf als stad voor de kinderen met de menselijke maat voor kinderen en volwassenen.

Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to success!

 

tevredenheidsverklaring / satisfaction statement

©archiview all rights reserved

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Direct bellen +31 50 311 29 22