zelf bouwen met een architect is ..

Maatwerk:
De architect vertaalt uw specifieke wensen naar het te bouwen object. U bent niet gebonden 
aan standaardoplossingen. Binnen uw budget en de overige randvoorwaarden is vrijwel alles mogelijk.

Inspiratiebron:
Archiview stimuleert de ideevorming en draagt alternatieven aan. Ontwerpen is samen onderzoeken en uitdagingen zoeken. De grootste inspiratiebron is de opdrachtgever. Dit vergroot de kans op een optimaal eindresultaat.

Touwtjes in handen:
Archiview vervult, indien wenselijk, in alle fasen de rol van regisseur. Houdt het overzicht en zorgt ervoor dat het complexe proces van zelf bouwen voor de opdrachtgever behapbaar blijft.

Vraagbaak:
Of het nu om gebruik van bepaalde materialen gaat of om een vergunningsaanvraag: Archiview en haar partners kennen alle mogelijkheden en onmogelijkheden. Door onze kennis in te zetten proberen wij het aantal onaangename verrassingen tot een minimum te beperken . “architect groningen”

In de branding:
Archiview vormt, indien wenselijk, een buffer tussen u en alle andere betrokken partijen zoals aannemers en 
overheden. Wij zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt en dat procedures niet langer duren dan 
noodzakelijk. Bovendien controleren wij of alle andere betrokken partijen hun werk goed en conform afspraak hebben gedaan.

Een aanspreekpunt:
De architect stelt zich op als regisseur. Dit betekent procesbeheersing maar ook coördinatie over adviseurs en bouwers. Uiteraard behoud iedereen wel zijn eigen verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van haar taken.  “architect groningen””architect groningen”

Functionele meerwaarde:
U krijgt een gebouwd object dat alle door u gewenste woon-, werk-, verblijfs- en andere functies in zich verenigt.

Esthetische meerwaarde:
Het uiterlijk van zowel binnen- als buitenkant sluit aan bij wat u mooi vindt of wilt uitstralen en zal in algemene zin als smaakvol ervaren worden. Archiview zoekt samen en in overleg met de opdrachtgever de materialen uit.

Meer gebruiksgenot:
Het dagelijks gebruik van een omgeving waarin u zich prettig voelt draagt bij aan uw welbevinden.

Maatschappelijke en culturele meerwaarde:
Bouwen met archiview betekent zorg besteden aan alle aspecten. Hiermee draagt u bij aan de maatschappelijke en culturele waarde van de gebouwde omgeving. Met aandacht voor duurzaamheid en C2C. “architect groningen”

Geldelijke meerwaarde:
Archiview let overal op. Dat komt de kwaliteit van het object ten goede. Meer kwaliteit betekent over het algemeen een hogere waarde. U investeert dus in een meeropbrengst bij eventuele verkoop.

Regisseur:
Archiview kan u bijstaan in alle fases. Want wij voelen ons de regisseur die gedurende het gehele traject het overzicht behoudt. Wij letten samen met onze partners erop dat gebeurt wat moet gebeuren.
Archiview zorgt ervoor dat uw gebouw aan het einde van de rit staat als een huis.

Digitale media:
Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen. Hierdoor is het ontwerp niet alleen direct visueel aanwezig, maar ook beheersbaar en flexibel in alle facetten. Verschillende modellen kunnen worden ontwikkeld en bestudeerd. Walkthrough en flyby’s geven een goed beeld. Data geeft de juiste informatie. Problematiek word al in een vroeg stadium (VO) herkend en direct aangepakt. Ontwerp en uitvoering staan in het beheersbare 3D – model dicht bij elkaar. Naast het 3D – model wordt er gecommuniceerd via internet en email. Dat begint met 3D – digitale tekeningen, modellen en informatie verstrekkingen en eindigt bij het beheersmodel ( BIM ). Ook onze site is een uitstekend communicatiemiddel. Achter een portal hebben we een contentmanagement systeem. Met een wachtwoord kan men altijd de nieuwste gegevens en de stand van zaken met betrekking tot het project bekijken of downloaden. Het digitale tijdperk in optima forma.

Integraal model:
Sinds 1990 zijn we al op zoek naar mogelijkheden om de BIM filosofie toe te passen. Hierbij gaan we uit van het 3D model dat digitaal ontwikkeld wordt van ontwerp tot en met uitvoering. Een principe wat eigenlijk tot op de dag van vandaag maar door één discipline volledig wordt ondersteund. BIM is uitermate geschikt voor het beheren van het project en de kosten. Met de grote faalkosten in de bouw moet dit de branche toch aanspreken. Waarom kan het in het andere branches wel? Wie is daar leidend? Is er dan nog wel sprake van architectuur of is het puur bedrijfsmatig? “architect groningen”
Daarnaast is er een nieuwe filosofie in opkomst cradle to cradle. Een filosofie die verder gaat dan alleen duurzaamheid. Maar gaan we daar als branche wel ver genoeg in? Blijven we niet gewoon stapelen in plaats van te denken in een geïntegreerd model? Zeggen we niet te snel dat het C2C is net zoals de term duurzaam? De twee voorliggende projecten hebben geleid naar een hernieuwde visie. Het eerste ontwerp van een showroom met kantoorruimtes. De uitdaging was het zoeken naar een flexibel systeem dat conceptueel paste binnen de filosofie en uitdaging van de architectuur en opdrachtgever. Het tweede ontwerp zat hem in de integrale uitdaging denkend vanuit wildvreemde branches. Wij kunnen u als duurzaamheidsregisseur bijstaan in het mvo of duurzaamheidstraject.

.. een interessant maar zeer uitgebreid proces.

architect groningen nieuwbouw kantoor theater scholenbouw duurzaam bouwen dubo ipdubo gezondheidscentrum, “passief bouwen”, zonne-energie, “moderne architect”, moderne woning”

Direct bellen +31 50 311 29 22