goed bouwen begint bij u, de opdrachtgever

Goed bouwen begint bij u, de opdrachtgever. Veel mensen willen hun woning veranderen, opnieuw inrichten of misschien wel een nieuwe woning bouwen. U weet, in grote of minder grote lijnen, hoe u uw huis wilt hebben. Daar heeft u lang over na gedacht. Bij het maken van plannen maken gaat u niet over 1 nacht ijs. Het gaat om de juiste keuzes te maken om deze wens concreet vorm te geven. Maar hoe vertaalt u uw wensen naar een mooie woning, uw woning? Een woning is meer dan muren, kamers en een dak. Een woning is een omhulsel van ruimtes specifiek ontworpen voor hun functies zoals zitten, koken, slapen, baden, etc. en niet te vergeten de bewoners.

Je bouwt waarschijnlijk maar eens in je leven en dan is het belangrijk dat je de juiste weg bewandeld. Daarom schakelt u een architect in. Archiview kan u leiden en/of begeleiden door de “jungle” van het bouwen. Van het zoeken naar een kavel tot de oplevering van het gebouw. Daarmee kiest u voor deskundigheid, kwaliteit en een gezonde investering. Want het ontwerp van de architect bepaalt de bouwkosten en de toekomstige onderhoudskosten. In de beginfase met de deskundige architect de juiste keuzes maken, kan u in de komende jaren geld besparen. 
De samenwerking tussen de opdrachtgever en de architect is intensief en duurt vaak meerdere jaren. Het is daarom belangrijk om de architect zorgvuldig te selecteren en de afspraken die u vervolgens met hem maakt op duidelijke wijze vast te leggen. De CR (Consumentenregeling) of DNR (De Nieuwe Regeling) is daarbij een goede handreiking.

kwaliteit

Archiview is een architectenbureau dat de nadruk legt op de kwaliteit van het bouwen en de multifunctionele ideeën in de ethiek van de architectuur en stedenbouw. De uitgangspunten voor een ontwerp zijn: het optimaliseren van het woon-, werk- en leefmilieu. De fysiologische behoeften van de gebruiker en de infrastructuur worden vertaald in de zorg voor een passende verblijfsruimte en een adequaat beheer van de leefomgeving. Derhalve is een eigen filosofie over de ontwerp-, bouw- en constructie-typologie met hun materiaalkeuze ontwikkeld.

Archiview volgt geen bepaalde stijl, wij ontwerpen van binnen naar buiten – dat is kenmerkend voor archiview. Het betekent dat we beginnen met de beleving van de ruimte, de ruimtes waar je in leeft. Daarna gaan we naar de buitenkant. Een typologie is daarom niet voor de hand liggend. Bij het ontwerp wordt verder rekening gehouden met 3 zaken: de opdrachtgever, de situatie en routing binnen het gebouw. Daaruit ontstaat volgens archiview architectuur. De stijl van archiview ervaart men meer door het lopen in het gebouw dan visueel van buiten.

specialiteit

Bewust is afgezien van specialisatie in één bepaalde richting. De tegenstellingen van aan de ene kant kleinschalige en fijn gedetailleerde architectuur, en andere kant geavanceerde, technische, grootschalige projecten geven een gevarieerd opdrachtenpakket. Disciplines waarin wij ervaring hebben zijn: vrijstaande woningen, uitbreiding, verbouw, optopping, interieur, leefloopbestendig bouwen, slim bouwen, kostenbewust bouwen, houtskeletbouw, energieneutrale woningen, maquettes en  digitale presentaties.

levensloopbestendig

Slim Wonen geeft kwaliteit aan wonen. Comfortabel en aangepast aan de behoeftes van alle leeftijden. Dit type huisvesting is gevonden in onze visie over een levensloopbestendige woning. Zo’n woning is zodanig ingericht en ontworpen dat iedereen er kan wonen, ongeacht aard en omvang van de vraag. Het kan een hulpvraag zijn maar ook zeker een comfortvraag.
Bij de hulpvraag is de woning zo ontworpen dat men flexibel ruimtes kan indelen of veranderen. Gedwongen verhuizen is er niet meer bij. De bewoner blijft samenwonen met de partner of een familielid. We kunnen ook denken aan domotica. Dit is ook een comfort-onderwerp.

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN MAAK HET NIET TE COMPLEX

Eigenlijk gaat het bij levensloopbestendig wonen om goed en innovatief nadenken over ontwerp, functie, comfort, flexibiliteit en beleving. De woningen voor het leven bieden maximale uitgangspunten voor een zo groot mogelijke zelfredzaamheid in elke fase van het leven. Wij vinden dat de traditionele voorzieningen niet meer moeten worden gebouwd. Eigenlijk moet iedere woning levensloopbestendig zijn. En die, dat bewijzen de gerealiseerde projecten, worden er alleen maar beter van!

flyer: archiview levensloop bestendig

duurzaamheid

De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser, verantwoordelijker en multicultureel uiterlijk. Met als gevolg dat de verschillende belangstellingen een gestaag uitdijend spectrum beslaan, waarmee weer terdege rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van haar aanbod. Verandering betekent een nieuwe kijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.

Er wordt tegenwoordig veel over duurzaamheid en C2C gesproken. De een vind het een hype de ander noodzaak. Het zijn punten die veel discussie opleveren. Maar duurzaamheid kan ook voor u gaan werken. Uiteindelijk is het een verdienmodel. Bewust keuzes maken voor materiaal, bouwmethodiek en energieopwekking zonder concessies te doen. Bewust kiezen kost tijd maar levert een beter integraal ontwerp op. Archiview en haar adviseurs kunnen u begeleiden in dit proces en u zult zien dat er een wereld voor u open gaat. Duurzaamheid en C2C zijn thema’s die de wetgeving en de leefomgeving steeds meer gaan domineren. Niet vanuit het verleden maar met nieuwe toepassingen en technieken. Wij streven er naar om in ons proces helderheid en eenvoud te creëren waarbij nieuwe technieken en materialen worden omgezet naar de digitale procesbeheersing, dynamiek en flexibiliteit. Essentieel om in te kunnen spelen op steeds veranderende wensen en eisen.

Cross disciplinair samenwerken voor een optimaal resultaat. Samenwerken in grotere verbanden en wisselende samenstellingen is belangrijk om dynamisch en flexibel te kunnen optreden en inspelen op verschillende behoeften. Cross-disciplinairiteit (vormgeving – digitale media – architectuur – management) brede interesse en een ontwikkeld oog voor andere disciplines zorgt voor reflectie, projectbeheersing, inspiratie, uitdaging en kruisbestuiving. De dialoog kan interessante input opleveren als context voor de opgave.

Vanuit onze betrokkenheid hebben we een nieuw concept ontwikkeld. Het duurzame concept kan alleen als een eenheid worden uitgevoerd dat dwingt je tot een integraal ontwerp waarin elke discipline haar kennis bijdraagt. Volledig volgens de BIM en C2C filosofie gemaakt. Het integrale ontwerp verplicht tot samenwerking van alle disciplines omdat architectuur, constructie, installaties en materialisatie een eenheid vormen en niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het uitgangspunt is de materialisatie en hun eigenschappen. Dit betekent dat we niet meer gaan stapelen, maar gebruik maken van de materialen en haar eigenschappen. Duurzaamheid is niet doorgaan met hetzelfde maar zoeken naar innovatie die een kleinere footprint op onze aarde achter laat. Een win-win situatie die kan leiden tot inspirerende ontwerpen. Dit is ook de reden dat we ons willen specialiseren als duurzaamheidsregisseur.

DUURZAAMHEID IS GOED OMGAAN MET DE EIGENSCHAPPEN VAN MATERIALEN.

crossdisciplinair

Uw woning een exclusief maatkostuum, dat staat als een huis!

Uw woning is de basis van uw leven. De plek waar je je geborgen en thuis voelt. De thuisbasis van waaruit je de dag begint, vertrekt en terugkomt. De woning moet vertrouwd en eigen voelen. Dit is ook de reden dat ARCHIVIEW de mens, de opdrachtgever, centraal stelt. De menselijke schaal en maatverhoudingen zijn belangrijke factoren. Maar ook de beleving van de woning en de relatie tussen ruimtes en plekken. En natuurlijk moeten we de omgeving niet vergeten. De situering van de woning is net zo belangrijk als het ontwerp van de woning. Een architect maakt werk van uw droom. Waar een ander stopt, vraagt een architect verder. Een huis is voor een architect pas geslaagd als u zich er thuis voelt. Daarom ontwerpt ARCHIVIEW hedendaagse woningen volgens uw wensen op een bepaalde plek. Dat is ons uitgangspunt. Zo is iedere woning even uniek als zijn opdrachtgever en uiteindelijke bewoner. Wij vertalen uw persoonlijke wensen, voorkeuren en karaktereigenschappen naar ruimtes, overgangen, materialen en kleuren. Geen geschikte nieuwbouwlocatie te vinden? Je woont op een perfecte plek. Een leuke buurt en mooie omgeving. En toch wil je een andere woning. De woning voldoet niet meer aan de wensen. verbouwen is dan een goede optie. Door verbouwen worden de wensen omgezet naar realiteit. Verbouwen maakt de woning weer nieuw. Een slimme verbouwing geeft een verrassend¸vernieuwend en verruimend effect. De belangrijkste vraag is: weet u wat u wilt bereiken? En: staat u open voor een nieuwe wending aan uw onderkomen? Als u beide vragen positief kunt beantwoorden, bent u bij ons aan het juiste adres.

Verbouwen is nieuw bouwen op je eigen grond!

Een optopping kan ook een goede oplossing zijn voor uw wensen. Onder optoppen verstaan wij bouwen op de woning. Dit geeft als voordeel dat je niet in de tuin hoeft te bouwen. Optoppen kan op de woning. Op een vrijstaande woning, een 2-kapper of een rijtjeswoning. Maar optoppen kan ook op de garage of een uitbouw. Een optopping kan ook prachtige panorama’s opleveren.

De optopping is nieuw bouwen zonder grond!

Hoewel ruimtes prima zijn uit te drukken in vierkante en kubieke meters, geldt dat niet voor de sfeer van een interieur. Die moet u vooral zien, voelen en beleven. Archiview verlevendigt dat gevoel, door vooraf concrete, driedimensionale interieurvoorstellen te maken. Als u virtueel in de ruimte staat, krijgt u al snel het gevoel of het interieur leeft, of niet.

Interieur bepaald de ruimtelijkheid!

De situatie van de woning is belangrijk. Het bepaalt de beleving van de woning. De inrichting van de tuin is een verlengde van de woning. De beleving van het thuisvoelen stopt niet bij de muur maar eigenlijk daar waar jouw horizon is. Voor veel ontwerpen spelen we daar ook op in en lenen we het landschap. Maar ook de tuin is een leefruimte en wordt zo mee ontworpen. Meestal doen we dat in combinatie met een tuinarchitect.

Uw tuin de belevingsruimte in het groen!

Direct bellen +31 50 311 29 22