archiview woning staalTeveel bouwwerken en verbouwingen worden nog uitgevoerd zonder architect. Het bouwen met een architect geeft u als opdrachtgever een aantal waarborgen. Zo is de architect verplicht zich jaarlijks te scholen en te voldoen aan de eisen die door de overheid aan architecten worden gesteld. Hij heeft hierdoor goede kennis van de mogelijkheden en de wettelijke kaders.

De architect moet de wederzijdse verplichtingen in een overeenkomst vastleggen; de CR die de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever vastlegt. Hij heeft de verplichting om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De architect is ook uw vertrouwensman. Hij geeft u raad en advies tijdens het schetsontwerp, voorontwerp en uitvoeringsontwerp. De architect regelt ook administratieve zaken voor u. Hij kan daarom alleen projecten voorstellen die het budget respecteren en in de overeenkomst met het programma van eisen werden bepaald.

Wat we duidelijk kunnen stellen is dat door de opleiding van de architect, de ervaring en de contractuele verplichtingen tussen architect en opdrachtgever alle factoren aanwezig zijn om een bouwwerk tot uitvoering te brengen dat binnen de mogelijkheden van de opdracht architecturaal en bouwkundig in orde is.

Een goed ontwerp ontstaat door een volwaardige samenwerking tussen opdrachtgever en architect waarbij belangrijk is dat:

 1. Elke opdrachtgever anders is en ieder zo zijn eigen eisen en wensen heeft die om een vertaling vragen.
 2. Elke kavel anders is en dat vraagt een goede inpassing van het gebouw in zijn omgeving.
 3. Het gebouw comfort en functionaliteit moet bieden aan de opdrachtgever.
 4. Het gebouw het karakter en de belevingswaarde van de opdrachtgever moet uitstralen en daardoor uniek is in zijn soort.

Archiview is een multidisciplinair architectenbureau. Woning- en utiliteitsbouw, verbouw, interieur- en kleuradvies, meubelontwerp en maquettebouw: we doen het allemaal full-service. Van idee tot oplevering. Samen met een netwerk aan specialisten. U geeft al het tijdrovende regel- en controlewerk uit handen.

Wij zorgen er voor dat het goed komt. Stap voor stap, fase voor fase.

Stap 1: Het inventariseren en bespreken van uw wensen.
Stap 2: Ons advies, inclusief projectvoorstel en offerte.
Stap 3: Uw akkoord en de definitieve bouwplanning.
Stap 4: Archiview bundelt de kennis en kunde van diverse bouwpartners en specialisten tot één bouwteam. U heeft een vast aanspreekpunt en bent in staat de voortgang te volgen, keuzes te maken en de controle te behouden.

Daarnaast worden de werkzaamheden opgedeeld in 12 fases. Bekijk deze fases voor een indruk van de werkzaamheden.

Het traject valt uiteen in grofweg in 12 delen, die elk weer hun eigen stappen kennen:

 1. Oriëntatiefase (wat wilt u precies?, de beslissing om alleen of met anderen te bouwen en de keuze van de architect).
 2. Bepaling van de werkzaamheden.
 3. Het verstrekken van de (deel)opdracht.
 4. Afstemming wensen en randvoorwaarden.
 5. Het voorlopig ontwerp (VO).
 6. Het definitief ontwerp (DO).
 7. Welstandsadvies.
 8. De bouwaanvraag.
 9. De bouwvoorbereiding.
 10. De keuze voor de aannemer.
 11. De uitvoering.
 12. De oplevering.
Direct bellen +31 50 311 29 22