archiview woning staalArchiview is in 1991 opgericht door Jack van der Palen. Na zijn studie tot bouwkundig ingenieur volgde hij de de opleiding technische bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool te Groningen. De opleiding tot architect heeft hij gevolgd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Hij studeerde af op het Project Children’s Space, een organisch vormgegeven kinderdagverblijf.

Sinds 1995 is Archiview gevestigd aan de Pottebakkersrijge in Groningen. Een winkelpand aan de gracht in Groningen werd omgebouwd tot architectuurwinkel. Laagdrempelig en zonder afspraak kun je je hier laten informeren over de werkwijze van een architect of laten adviseren rondom bouw- of verbouwplannen. Al snel wisten particulieren en ondernemers de architectuurwinkel te vinden.

Bewust is afgezien van specialisatie in één bepaalde richting. De tegenstellingen van aan de ene kant kleinschalige en fijn gedetailleerde architectuur, en andere kant geavanceerde, technische, grootschalige projecten geven een gevarieerd opdrachtenpakket.

Afhankelijk van de bouwopgave en Programma van Eisen zoeken we partners die onder leiding van Archiview het ontwerp verder uitwerken en begeleiden. Dit betekent dat u één contactpersoon heeft die bij het volledige traject betrokken is en altijd als direct aanspreekpunt voor de opdrachtgever fungeert. Zo kan de bezetting van het bureau variëren om flexibel te kunnen inspelen op een nieuwe situatie. Deze filosofie is ontwikkeld door de complexiteit van het bouwen en vele disciplines die bij het bouwen nodig zijn. Men zal een groot bureau moeten hebben om de wensen en eisen van het huidige bouwen goed te kunnen bundelen. Daarom wordt er gezocht naar samenwerkingsverbanden met een multidisciplinair karakter waardoor ervaringen in architectuur, stedenbouw, landschap, planning, bouwkunde, calculatie, constructie, projectmanagement, installatietechniek, energiehuishouding en duurzaamheid zijn gebundeld.

Afhankelijk van de grootte en aard van het project worden teams uit de verschillende disciplines samengesteld. Dit geldt niet alleen voor de technische uitwerking maar dit kunnen ook andere architectenbureaus met andere expertise zijn. Onze algemene ervaring met het werken in teamverband kan zonder meer goed genoemd worden. Met de opdrachtgever en het team maken we het Programma van Eisen en het budget taakstellend. Dit is het uitgangspunt voor het volledige bouwtraject. Het is de uitdaging om het project binnen deze taakstelling te realiseren.

Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt uitgevoerd bestaat uit woningbouw, kantoren, showrooms, gezondheidscentra, distributiecentra, theater, kinderdagverblijf, school, interieur en vormgeving voor zowel de particulier als de beursgenoteerde bedrijven in binnen- en buitenland.

Helder en eenduidig is ons motto. U bent onze inspiratiebron. Wij bundelen de kennis en kunde. Zo ontstaat een project van opdrachtgever en architect voor de opdrachtgever. Daarom heeft U één vast aanspreekpunt en bent in staat de voortgang te volgen, keuzes te maken en de controle over het bouwproces te behouden.
Loop eens binnen bij onze architectuurwinkel in Groningen. U doet hier ideeën op voor uw bouwplan. Of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Direct bellen +31 50 311 29 22