archiview woning peizeOp alle particulier werkzaamheden is de consumentenregeling  van toepassing. Hierdoor weet u wat u krijgt omdat de werkzaamheden zijn omschreven, zijn wij verzekerd en kunt u per fase of volledig opdracht geven. Geeft u per fase opdracht, dan kunt u zelf bepalen welke werkzaamheden er door de architect uitgevoerd moeten worden.

Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en aard van het project wordt het architectenhonorarium berekend op grondslag van de bouwsom (de kosten om het gebouw te bouwen). Op basis van de bestede tijd of door een vooraf tussen partijen mondeling overeengekomen vast bedrag. Aan de offerte liggen de ervaringscijfers ten grondslag.

Voor de verschotten (copy, porto etc.) wordt een percentage (9%) van het honorarium gerekend. In het kader van duurzaamheid gaat onze voorkeur gaat uit naar digitale gegevensverstrekking. Als de opdrachtgever hiermee accoord gaat bedraagt percentage voor de verschotten 3%.

De gemeente en overheid stellen afhankelijk van het project eisen aan de bouwaanvraag. Hierbij moet u o.a. denken aan: bouwbesluitberekeningen, oppervlaktecontrole, trapcontrole, brandveiligheidstoets, EPN-berekening, daglichtberekening, ventilatieberekening, stromingsschema, spuiventilatieberekening, warmteverliesberekening, NPR 2068, koudebrugberekening. geluidweringsberekening, gelijkwaardigheidsverklaringen, gebruiksvergunningen en controle toegankelijkheid. Deze werkzaamheden worden gespecificeerd op de offerte. Alleen de werkzaamheden die worden uitgevoerd worden gedeclareerd.

De architect declareert zijn honorarium, de kosten en verschotten in termijnen overeenkomstig de stand van de werkzaamheden. Dat kan zijn periodiek per maand of per fase.De declaraties zijn gespecificeerd en worden, bij afspraken op regiebasis, op verzoek van de benodigde bewijsstukken voorzien. Buiten het honorarium en contractvorming vallen de overige adviseurs zoals constructeur, bouwfysica of brandtechnici. Afhankelijk van de complexiteit van de opgave worden zij door de architect in overleg met de opdrachtgever ingeschakeld.

Naast deze kosten moet men rekening houden met legeskosten, sonderingskosten etc.

Het is ook verstandig om een investeringsoverzicht van het bouwproject te maken. Archiview heeft daar een speciale lijst voor. Vraag deze aan.

Direct bellen +31 50 311 29 22