welstandsadvies

Om tijd en geld te besparen wordt een DO vaak al als vooroverleg ingediend bij een gemeente om vast een uitspraak van o.a. de stedenbouwkundige dienst [toetsing bestemmingsplan en bouwverordening] en de welstandscommissie [esthetische toetsing] te verkrijgen.

omgevingsvergunning

Het DO wordt verder technisch uitgewerkt. Op basis van de technische uitwerking kan een constructeur en adviseurs wettelijk verplichte berekeningen uitvoeren over o.a. bouwbesluit, constructie, brandweereisen, daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatienorm.

bouwvoorbereiding

Wanneer de vergunning verleend is kan er gebouwd gaan worden. Hiervoor moeten onder andere werktekeningen en een bestek worden gemaakt zodat de aannemer weet wat hij moet bouwen. Op basis van dit document en de tekeningen zullen aannemers hun offerte uitbrengen.

aannemerskeuze

Wie gaat de bouw uitvoeren? Archiview kan meerdere aannemers vragen om een offerte in te dienen. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Dit is vaak afhankelijk van de werkzaamheden en de wensen van de opdrachtgever.

de uitvoering

Het 3D-model word tastbaar. Zodra de bouw van start gaat, kan archiview als directievoerder zijn waarde bewijzen. Hierin moet onderscheid gemaakt worden in directievoering wat meer een coördinerende rol is en de begeleiding wat meer een controlerende taak is.

oplevering

Na maanden van voorbereiding en hard werken staat uw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. Als het gebouw volgens ons gereed is maken we een opleveringsdocument en organiseren dat de laatste punten ook afgewerkt worden.

Direct bellen +31 50 311 29 22