oriëntatie

En dan komt de tijd om uw droom concreet vorm te geven. Uw wensen moet u zien te vertalen in een goed ontwerp. De architect kan u helpen om binnen het gestelde budget dromen te realiseren. Of het nu gaat om een verandering, het opnieuw inrichten, nieuwbouw, verbouw of duurzame doelstellingen. U kunt ons bellen voor een, geheel vrijblijvend, kennismakingsgesprek bij u thuis of in onze winkel. Wij horen graag uw wensen en kunnen u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen. Zo kan u bepalen of wij bij uw wensen passen.

Tip: Kijk om u heen op straat, informeer u via bladen en websites, leg een map aan van beeldmateriaal. 

bepaling van wensen

 Waar moet u aan denken bij het zelf (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand. In uw gedachten heeft u al een goed beeld van wat u wilt bouwen of zijn er al duidelijke voorkeuren voor architectuur en materialisering. Naast het beeld zijn er ook praktische zaken zoals het aantal ruimtes en hun functie of minder tastbare zaken als bezonning, licht en onderlinge relaties.

Tip: Door dit op papier te zetten en voorkeuren voor beeldvorming te documenteren kunt u ons helpen. Laat u daarbij niet beperken. Juist de extreme wensen geven ons een goed beeld van uw wensen.  

bepaling werkzaamheden

Het is nu tijd om de werkzaamheden, het budget, tijdschema en architecten-honorarium te bepalen. Het is van belang dat er een schriftelijke opdracht volgens consumentenregeling of de De Nieuwe Regeling komt omdat u dan ook weet dat archiview verzekerd is. Archiview zal op basis van ervaringscijfers, het budget en het PvE een offerte met een vast bedrag per fase uitbrengen. Elke fase staat op zich en u kunt voor aanvang van de fase bepalen of u deze gunt of niet.

Tip: Een architect kan bouwen ook goedkoper maken.

afstemmen eisen en wensen

Archiview en haar partners kennen de markt, de duurzaamheidskansen en kunnen beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in een globaal en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaat de architect aan de slag en hij begeleid u persoonlijk in elke fase.

voorlopig ontwerp (VO)

Wensen en eisen van de opdrachtgever worden in eerste instantie samen met het bestemmingsplan ruimtelijk vertaald naar diverse 3D computermodellen. Hierin worden diverse oplossingen verkend en wordt een goede functionele of visuele relatie en beleving tussen de diverse ruimtes ontworpen. Het ontwerp komt samen met u tot vorm.

definitief ontwerp (DO)

Het DO is een uitwerking van het VO waarin alle door u besproken wijzigingen verwerkt zijn. Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt er een definitieve materialisatie opgezet. In deze fase wordt er een calculatie door een calculator gemaakt die toetst of het ontwerp nog binnen het budget valt. Dit is de basis voor het vervolg.

Direct bellen +31 50 311 29 22