archiview woning staalSteeds meer particulieren en bedrijven doen het. Zelf hun wens laten bouwen, samen met een architect. Het zet de deur open naar het verwezenlijken van een droom. Want een architect kan al uw esthetische, functionele en technische wensen omzetten in een concreet ontwerp en uiteindelijk een bouwwerk. Maar een architect doet meer. Hij adviseert in het voortraject, regelt bouwvergunningen, beoordeelt offertes van aannemers en houdt toezicht tijdens de bouw. Daarmee bespaart de architect u geld en tijd en neemt hij u veel zorgen uit handen. En vooraf weet u als opdrachtgever precies waar u aan toe bent.

een duurzaam gebouw ontstaat niet op de tekentafel, maar in de chemie tussen opdrachtgever en architect

oriëntatiefase

Wat vindt u mooi? 
Kijk om u heen op straat, informeer u via bladen en websites, leg een map aan van beeldmateriaal. Wat wilt u met uw gebouw zeggen? Wat is uw ruimtebeleving? Hoe is de logistiek? Probeer een beeld te krijgen van wat u mooi vind of wat u raakt. Dit helpt bij het beeldingsproces. Waar gaat u bouwen? 
Informeer naar beschikbare kavels bij gemeente, makelaars, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en via internet. Houd rekening met aan- of afwezigheid van voorzieningen, bestemmingsplan, enzovoort. Welke functies moet het gebouw krijgen? 
Denk na over zaken als het aantal werkplekken, werkwijze, logistiek en uitstraling en eventuele toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Past het budget bij het programma van eisen en wensen? Wanneer wilt u bouwen? De vier grootste financiële posten zijn de aanschaf van de grond, de bouw, de inrichting en buitenvoorzieningen. Past dit allemaal binnen uw budget? En wanneer heeft u het pand nodig? Het is in alle gevallen verstandig om op zijn minst een globale planning vast te stellen. Neem de tijd. Het is misschien de eerste keer dat u bouwt en de laatste keer. U bouwt niet voor een korte periode dat is zeker. Neem daarom ook de tijd om de goede beslissingen te kunnen nemen en uw wensen en eisen eigen te maken. Maak een duidelijke onderscheid tussen wensen en eisen. Het eerste gesprek met archiview is een oriëntatiegesprek dat bovenstaande punten in zich heeft. Het oriëntatiegesprek is kosteloos en geeft u vaak veel informatie.

bepaling werkzaamheden

Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een lang en complex proces. Dat schrikt misschien af maar dat hoeft niet. Zeker niet als u zich laat bijstaan door een architect. Hij is immers in staat om uw wensen zo optimaal mogelijk te verwezenlijken. Daarnaast neemt hij u veel zorgen uit handen. De samenwerking met een architect kent veel verschillende fasen. Misschien kunt u ons al voor het verstrekken van de opdracht een compleet programma van eisen/wensen overhandigen. Neem in het programma van eisen ook op • budget (archiview heeft een document dat u zo in kunt vullen);
• planning;
• kwaliteit;
• de werkzaamheden van de architect. Een Programma van Eisen (PvE) is een samenvatting van alle door een opdrachtgever gewenste ruimten, aangevuld met de voor een gebouw noodzakelijke ruimten en voorzieningen, aangevuld met de voor elke ruimte gewenste en noodzakelijke afwerking en aangevuld met de voor elke ruimte gewenste en noodzakelijke installaties. Tevens worden de voor het gebouw geldende wettelijke eisen beschreven. Dit adviestraject kunt u vooraf als aparte opdracht verstrekken (om daarna te kijken of u met archiview verder wilt), of opnemen als onderdeel van de hele opdracht. U kunt archiview inschakelen voor één, twee of alle fasen. Deze laatste optie heeft vaak een positieve invloed op de kwaliteit van het eindresultaat.

verstrekken (deel)opdracht

Het is van belang dat er een schriftelijke opdracht volgens consumentenregeling of de De Nieuwe Regeling komt omdat u dan ook weet dat archiview verzekerd is. Archiview zal een offerte uitbrengen op basis van ervaringscijfers, het budget, het bestemmingsplan en het programma van eisen. De offerte is opgedeeld in een bedrag voor de werkzaamheden, een overzicht van de werkzaamheden die binnen het bedrag vallen en de fasering van de opdracht. Elke fase staat op zich en u kunt voor aanvang van de fase bepalen of u deze aan archiview gunt of niet. U kunt ook een keuze maken tussen een volledige of onvolledige opdracht. Een onvolledige opdracht is bijvoorbeeld tot en met de bouwvergunning.

afstemmen eisen en wensen

Archiview en haar partners kennen de markt en de kosten en kunnen beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in een globaal – en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaat de architect aan de slag.

voorlopig ontwerp (VO)

Wensen en eisen van de opdrachtgever, samen met omgevingsfactoren van de situatie en de richtlijnen uit het bestemmingsplan en bouwverordening, worden in eerste instantie ruimtelijk vertaald naar diverse schetsontwerpen. Hierin worden diverse oplossingen verkend en wordt een goede functionele of visuele relatie en beleving tussen de diverse ruimtes gezocht. Ook de verschijningsvorm krijgt in deze fase een eerste gestalte. Mogelijk wordt er een studiemaquette gemaakt maar meestal geeft het 3D model voldoende inzicht in het ontwerp. Het 3D-model vormt een leidraad voor de volgende fases. Hieruit worden de gevels, doorsneden en plattegronden gegenereerd. Het VO gaat uit van het opgegeven budget.

definitief ontwerp (DO)

Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle door u besproken wijzigingen verwerkt zijn. Na goedkeuring door de opdrachtgever worden op- en aanmerkingen in het ontwerp verwerkt en wordt er een definitieve materialisatie opgezet, doorgaans door middel van een kleine technische omschrijving. De ruimtelijke relaties, de verschijningsvorm, hoofdmaatvoering en de toe te passen materialen liggen door middel van het DO vast. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een definitief karakter. In deze fase wordt er een calculatie gemaakt die toetst of het ontwerp nog binnen het budget valt.

Direct bellen +31 50 311 29 22