31 augustus 2016 admin

Helft beton nieuw dierenpark is sloopbeton

betonconvenantBeton is bij uitstek een geschikt materiaal voor circulariteit. Toch komt slechts 1 tot 2 procent van het sloopbeton als granulaat terug in nieuw beton.

Een groot deel van het beschikbare betongranulaat belandt nu als funderingsmateriaal in de wegenbouw. ‘Dat is een laagwaardigere toepassing dan wanneer je er opnieuw beton van maakt’, vertelt architect Jack van der Palen. ‘Menggranulaat – een mengsel van onder meer gesloopt baksteen en tegels – blijft liggen, terwijl dit prima funderingsmateriaal is voor onder de weg. Het betongranulaat kan dan hergebruikt worden in de bouw. Zo bevorder je recirculariteit.’

Lees het gehele artikel bij bouwtotaal

Direct bellen +31 50 311 29 22