30 juni 2016 Jack van der Palen

eervolle vermelding voor MobaCO-A

winnaars

ONTVOUWEN EN BOUWEN, HET (T)HUIS IN EIGEN HAND.
NOMINATIE – A Home away from Home

MobaCO-A is een sociaal duurzaamheidsconcept dat, een ‘thuis’ met een eigen woonidentiteit en privacy voor de gebruiker creëert en haar behoefte centraal stelt. Het is een plan met organisatorische en innovatieve kwaliteit, waarbij techniek strategisch wordt ingezet. De woonmodules kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waardoor veel verschillende gebruiksscenario’s mogelijk zijn en er gemeenschappelijke ruimtes ontstaan overeenkomstig de identiteit van een dorp en zijn beleving. Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden tussen individuele of groepswoningen in open terrein, tussen bebouwing, op een plat dak of in een bestaand gebouw.
De biobased en circulaire economie bepaalt het denken over bouwcomponenten en materialen. De gebruiker(s) krijgen een compact zelfbouwpakket van componenten en add-ons met instructies voor het samenstellen van een individuele woonmodule of een groepsunit. De kracht van het ontwerp is dat het handzame biocomposiet-modulair-bouwsysteem dat door twee personen met weinig gereedschap op een eenvoudige manier in elkaar kan worden gezet. De woonmodule bestaat uit uitrekbare of uitvouwbare constructie-elementen, waterdichte plaat, vloer- en dakelementen (exterieur), 7 kastelementen (interieur), aangevuld met een keuken, badkamer- en installatie-unit (plug and play). De eigen identiteit ontstaat door de gevarieerde samenstelling van de kasten en door voor de gevels gebruik te maken van lokale materialen en grondstoffen.

hoofdinzender:
Pantheon Performance Foundation, Groningen

team:
Pantheon Performance Foundation
Jack van der Palen – archiview
Isabel Friederichs – archiview
Michiel Haas – NIBE
Boudewijn Piscaer – SUSTCON
Gerard Hol – Vitruvius Building Solutions
Pim Peters – IMd raadgevende ingenieurs
Olga van der Velde – Imd raadgevende ingenieurs

Juryoordeel
De jury waardeert de kerngedachte, die een beroep doet op het “absorptievermogen” van de maat-
schappij. Mensen worden als meer dan woonconsumenten beschouwt: ze worden woonproducenten. Het gemakkelijk kunnen toevoegen van (tijdelijke) woonvoorzieningen kan ook werken voor categorieën zoals mantelzorgers, ouderen, studenten of nomaden.

Direct bellen +31 50 311 29 22