DUURZAAMHEID IS NIET ALLEEN DE MATERIALISEREN EN WAARDECREATIE VAN EEN BEHOEFTE, MAAR MANIFESTEERT ZICH JUIST IN DE RELATIES TUSSEN ALLE BETROKKENEN EN GEBRUIKERS ALS UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN.

ARCHIVIEW een andere kijk op duurzaamheid

De toekomst met het oog op duurzame inzetbaarheid!
Duurzaamheid is niet alleen de materialisering van een behoefte, maar manifesteert zich juist in de relaties tussen alle betrokkenen

In ieder project, nieuwbouw, verbouw of renovatie, zou integrale duurzaamheid vanzelfsprekend moeten zijn. Wij werken met de thema’s leefbaarheid, circulaire economie, energieneutraliteit, biobased, aardbevingsbestendig naar een duurzame samenleving en willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen en daaraan actief bij te dragen.

Dit is de reden dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan duurzame architectuur en we dus zonder winstoogmerk participeren in initiatieven, projecten en processen. Zoals:

Doetank van Grunneger Power.

Lokaal betonketenoverleg Groningen met als doel het sluiten van de lokale keten.

Circulaire economie in de bouw. Noorden Duurzaam.

Verduurzaming betonketen met MVO Nederland (greendeal)

Duurzame innovatie concept met bouw- en energietechnieken uit o.a. scheepsbouw

Initiatiefnemer blauwe ogen ua voor onderzoek en uitvoering van het collectieve verduurzamen van de bestaande gebouwen en hun leefomgeving in Noord Nederland.

duurzaamheid als vanzelfsprekend
Direct bellen +31 50 311 29 22