archiview lokale ketenbetonketen groningen

hoe het begon
De gemeente Groningen heeft, in het kader van haar beleid inzake duurzaamheid, eind 2009 een vooronderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van het verduurzamen van de betoncyclus in de gemeente. De conclusie was dat verduurzaming wenselijk is, om milieuschade te voorkomen en om minder beslag te leggen op schaarser wordende grindvoorraden. Er is met name gekeken of in de lokale situatie betongranulaat inzetbaar is als grindvervanger. Dat blijkt het geval te zijn, ware het niet dat een groot deel van het beschikbare betongranulaat door de gemeente wordt afgenomen als fundatiemateriaal voor de wegenbouw. Uit gesprekken met de betrokken partijen bleek dat er belangstelling was om gezamenlijk te onderzoeken in hoeverre een verschuiving in gebruik van betongranulaat mogelijk is. De gemeente en CODIN hebben Jack van der Palen gevraagd als voorzitter van het ketenoverleg.

lokaal keteloverleg
Verduurzamen van de regionale economie is een niet geringe opgave, want een economie is een complex systeem dat zich verzet tegen veranderingen, en is bovendien een groter systeem dan de regio. Tegelijkertijd is veranderen gemakkelijk want vele handen maken licht werk, mits enkele eenvoudige regels worden gevolgd. Om zo te werk te gaan is onderlinge afstemming tussen stakeholders nodig. Dat vraagt om een kleinschalige aanpak, bijvoorbeeld op lokaal niveau en gericht op één keten van grondstoffen of producten. Dat wordt aangeduid als een lokaal ketenoverleg. In een lokaal ketenoverleg wordt de vraag gesteld wat ieder voor zich kan en wil doen om de keten te verduurzamen. Daarna wordt gekeken hoe de deelnemers elkaar daarin kunnen versterken. Vervolgens wordt een planning afgesproken waarin de acties zoveel mogelijk gelijktijdig worden uitgevoerd. Dat maakt het ook gemakkelijker om publiciteit te genereren. Een lokaal ketenoverleg dat op deze wijze een stap kan maken naar een duurzame keten, kan daarna op drie manieren uitbreiding zoeken: verder verduurzamen van de eigen keten, soortgelijk ketenoverleg in andere gemeenten, en soortgelijk ketenoverleg voor andere producten. Lokaal ketenoverleg hoort daarom als formule bij het DNA van een duurzame economie. Tijdens de urgendatour van 23 september in de provincie Groningen vind het eerste ketenoverleg “betonrecirculatie” gemeente Groningen plaats. Daarmee markeren we de start zowel inhoudelijk als visueel.

Inmiddels is het eerste overleg geweest en zijn we bezig de eerste stappen naar duurzaamheid in de keten te zetten. In het Dagblad van het Noorden heeft een artikel over het ketenboverleg gestaan. MVO-Nederland is geïnteresseerd.

deelnemers
archiview / BNA
RMG / BRBS
Noorden duurzaam
Gemeente Groningen
Regiegroep Granulaatbeton
Agentschap NL
BetonCentrale Groningen
Bouwend Nederland

Publicaties
Dagblad van het Noorden over betonrecirculatie (01-10-2010)
Metro – Betonketenoverleg Groningen (11-11-2010)
Trouw –

Direct bellen +31 50 311 29 22