archiview energie neutraal

De duurzaamste energie is bespaarde energie

Meer en meer ontstaat het inzicht dat we beter moeten omgaan met onze natuurlijke energiebronnen en materialen. Niet alleen als individu, maar vooral ook als collectief. Essentieel daarbij is dat we van elkaar kunnen en moeten leren. Leren door samen te doen versterkt de sociale cohesie van een dorp of wijk. Het genereert ideeën en onderlinge informatie en het bevordert de zelfwerkzaamheid van bewoners. Op individueel niveau betekent dit besparen op energiekosten, verhoging van comfort en het minder belasten van het milieu. Dit heeft bij veel mensen al geleid tot daden, zie het toenemend aantal zonnepanelen en het veelvuldig isoleren van woningen. Maar door collectief op te treden is er nog veel meer mogelijk. Onderling vertrouwen en en de bereidheid van elkaar te leren is daarbij essentieel. blauwe ogen wil dit proces van de ‘lerende gemeenschap’ actief stimuleren om uiteindelijk in gezamenlijkheid te streven naar een niveau waarbij een dorp of wijk geheel energieneutraal wordt. Think local, act local Duurzaamheid zit niet alleen in het resultaat maar ook in het proces. Daarom kiest blauwe ogen ervoor om zich voor langere tijd aan een dorp of een wijk te verbinden. Zij gelooft in de kracht van collectiviteit en kleinschaligheid. Maar evenzeer in gezamenlijke inkoop en uitvoering om kosten te besparen. Aandachtspunten daarbij zijn cradle2cradle en een ontwikkeling richting de nieuwe, circulaire economie. Verbinden is het kernwoord in de werkwijze van blauwe ogen. Zowel van bewoners onderling, maar evenzeer tussen vraag en aanbod. Op dorps- en wijkniveau is dat te zien aan een voorkeur om te werken met plaatselijke leveranciers en maatschappelijke organisaties. Daarmee wordt de lokale economie versterkt en tevens de sociale cohesie vergroot. Think local, act local is daarbij de basisfilosofie gericht op realiseren van sociale duurzaamheid. Integrale aanpak Vanuit een integrale aanpak van verduurzaming begeleidt blauwe ogen het hele proces. Van inventarisatie en onderzoek tot collectieve inkoop en uitvoering. Ondersteund door actuele kennis en ervaring op het gebied van techniek en verduurzaming organiseert blauwe ogen samenhangende ontwikkelingstrajecten. Zowel in conceptuele als in praktisch uitvoerende zin. Ook aan de interne en externe communicatie wordt ruim aandacht besteed. Wie wil werken aan bewustzijnsverandering, aan verbinding en cohesie moet consequent en transparant communiceren. Daarnaast wordt het financiële traject uitgebreid begeleid. Fasering bij uitvoering is daarbij een van de vele mogelijkheden.

Wij bouwen energie efficiënt

Direct bellen +31 50 311 29 22