archiview woning midwolderbos

een duurzaam gebouw ontstaat niet op de tekentafel, maar in de chemie tussen opdrachtgever en architect
[/ut_service_column]

bouwvoorbereiding

Wanneer de bouwvergunning verleend is kan er gebouwd gaan worden. Hiervoor moeten werktekeningen worden gemaakt zodat de aannemer weet wat hij moet bouwen. Deze tekeningen kunnen tijdens het bouwproces of voorafgaand aan het proces worden gemaakt. Bij de bouwvoorbereiding hoort ook het maken van het bestek (een technische omschrijving van het juridische, administratieve en kwalitatieve). Op basis van dit document en de tekeningen zullen aannemers hun offerte uitbrengen. Het bestek en tekeningen vormen straks onderdeel van het contract.

aannemerskeuze

Wie gaat de bouw uitvoeren? Archiview kan meerdere aannemers vragen om een offerte in te dienen. Maar ook de aannemer kan zijn wensen hierin aangeven. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Dit is vaak afhankelijk van de werkzaamheden en de wensen van de opdrachtgever. Archiview zal de offerte inhoudelijk beoordelen om te zien of het precies aansluit op het bestek en er geen fouten inzitten. Met de aannemer wordt een vast bedrag afgesproken. De architect controleert de door de (onder)aannemer ingediende nota’s en doet een betalingsvoorstel. Meer- of minderwerken worden alleen gehonoreerd als de architect en de opdrachtgever hun schriftelijke goedkeuring hebben gegeven.

de uitvoering

Dit is altijd na de ontwerpfase de meest bijzondere fase. Het 3D-model word tastbaar. Zodra de bouw van start gaat, kan archiview als directievoerder zijn waarde bewijzen. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten? Hierin moet onderscheid gemaakt worden in directievoering wat meer een coördinerende rol is en de bouwbegeleiding wat meer een controlerende taak is. Ook de bouwbegeleiding kan periodiek of dagelijks zijn. Dit word in goed overleg met de opdrachtgever bepaald. De directievoerder schrijft vergaderingen uit waarbij alle bouwpartners en opdrachtgever spreken over administratieve voortgang en planning. De bouwbegeleider schrijft bouwvergaderingen met de bouwpartijen uit om elkaars werk in overeenstemming te brengen. Afhankelijk van de aanbestedingswijze hebben we te maken met een hoofdaannemer en onderaannemers of nevenaannemers. Bij nevenaannemers zal de bouwbegeleider ook een bouwcoördinerende rol hebben. Afhankelijk van de afspraak en bouwwijze worden detail-, productie- en werktekeningen door archiview en/of haar adviseurs gemaakt. Daarnaast worden eventueel ruimteboeken en werkstaten gemaakt.

oplevering

Na maanden en vaak jaren van voorbereiding en hard werken staat uw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd. Archiview voert een inspectie uit en schrijft de gebreken in een rapport die met opdrachtgever en aannemer worden besproken. De aannemer krijgt daarna binnen een gestelde termijn de mogelijkheid om de geconstateerde punten op te lossen. Meestal hebben we 2 weken voor de definitieve oplevering een vooroplevering zodat de meeste punten bij de 1e oplevering verholpen zijn. Na de eerste, voorlopige oplevering kunt u uw woning, in gebruik nemen. Let wel op dat bij de oplevering ook de verantwoordelijkheden worden overgedragen. Dus licht uw verzekering in. Gedurende een periode van meestal zes maanden zullen gebreken nog kosteloos worden verholpen. Indien deze aan het licht komen, helpt archiview om de klachten goed af te handelen. Daarnaast beoordeelt hij de eindafrekening van de aannemer. Archiview zorgt er dus tot ver na de oplevering voor dat u optimaal kunt genieten van uw huis.

Direct bellen +31 50 311 29 22