archiview | architectuur | innovaties, onderzoek en duurzaamheid

nieuws

voor particulieren, bedrijven, overheden en ontwikkelaars
lees meer

Betonakkoord weer een stap dichterbij en wij zijn erbij

Op 9 februari 2016 kwamen CEO's uit de betonketen bij elkaar om te stemmen over het starten van het proces om te komen tot een betonakkoord. De uitgangspunten van het betonakkoord zijn: - Een betonakkoord moet bijdragen aan een economisch gezonde betonsector - Een betonakkoord moet op korte en lange termijn bijdragen aan welzijn & welvaart van Nederland - Betonkwaliteit staat niet ter discussie - De mate van duurzaamheid van een project vereist altijd een integrale afweging tussen de 3 P’s, People, Planet en Profit - Bij te maken keuzes is de definitie van ‘duurzame ontwikkeling’ (Brundtland, 1987) leidend.

Op 9 februari 2016 kwamen CEO’s uit de betonketen bij elkaar om te stemmen over het starten van het proces om te komen tot een betonakkoord. De uitgangspunten van het betonakkoord zijn:
– Een betonakkoord moet bijdragen aan een economisch gezonde betonsector
– Een betonakkoord moet op korte en lange termijn bijdragen aan welzijn & welvaart van Nederland
– Betonkwaliteit staat niet ter discussie
– De mate van duurzaamheid van een project vereist altijd een integrale afweging tussen de 3 P’s, People, Planet en Profit
– Bij te maken keuzes is de definitie van ‘duurzame ontwikkeling’ (Brundtland, 1987) leidend.

Read more

archiview op beurs Nieuwbouw XL

De architectenwinkel staat dit weekend niet in de Oosterstraat bij O42 maar op de beurs Nieuwbouw XL @ Verbouw XL. Ook Archiview is daar op vrijdag van 13.00-17.00 uur en zondag van 10.00-14.00 uur aanwezig. Kom voor een kennismaking langs op stand A13.

Kan je het weekend niet. Dan kan je altijd bij ons langskomen. Op zaterdag bij de achitectenwinkel. Of op donderdag bij het spreekuur aan de pottebakkersrijge over bouwen en duurzaamheid.

 

samenwerken in duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling:
De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Met als gevolg dat de verschillende belangstellingen een gestaag uitdijend spectrum beslaan, waarmee weer terdege rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van haar aanbod in de duurzame ontwikkeling.
Read more

natuur is overal

Haar invloed zie je terug in elke uiting van creativiteit.
Mensen hebben van de bomen geleerd te bouwen. De natuur staat centraal bij het nabootsen en staat zonder meer centraal in de beeldspraak. Het heeft de kenmerken en bestanddelen voor beschouwingen van helderheid, hardheid en hooghartigheid; de kalmte van de zee, het geluid van de golven, het vormen van het land en de stemming van de seizoenen.

Read more

re-shape the shape (NL)

IMG_6423
Een experiment naar vorm, zo zou je deze follie kunnen omschrijven. Architect Jack van der Palen en interieurarchitect Isabel Friederichs van Archiview zijn op zoek geweest om op een eenvoudige manier een vrije, dubbel gekromde vorm te bouwen.
Read more

CIRCULAIRE ECONOMIE

In de betonsector valt er veel winst te behalen met de circulaire economie. Dat zeggen Evert Schut, projectmanager van het MVO Netwerk Beton en Jack van der Palen, architect en voorzitter van de werkgroep circulaire economie van het netwerk. De werkgroep circulaire economie bestaat uit 14 leden, vertegenwoordigers van betonproducenten, aannemers, recyclingbedrijven, brancheorganisaties, adviesbureaus en de overheid. Sinds de start in november 2013 verkennen zij in een reeks bijeenkomsten de kansen en belemmeringen om te komen tot een circulaire betonketen. Na de zomer komen ze tot een ‘roadmap’ met individuele én gezamenlijke activiteiten. Voorzitter Jack van der Palen. “Binnen de groep is het bewustzijn van de circulaire economie gegroeid. Belangrijker nog is het vertrouwen dat er is ontstaan tussen de deelnemers. In in deze werkgroep zitten de partners uit de betonketen voor het eerst echt samen om tafel, van recyclingbedrijven tot grondstoffenleveranciers. Ze maken kennis met elkaars werk en belangen, denken nu samen na over oplossingen. Daardoor komt de transitie nú al in beweging.” In de circulaire economie krijgen grondstoffen en bouwdelen keer op keer een nieuw leven, doordat ze liefst zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. Dat vraagt om een compleet andere manier van denken en werken dan we gewend zijn. Bouwdelen moeten na gebruik goed te demonteren zijn. Het gebouw of kunstwerk moet zo gedetailleerd worden dat ze tijdens de sloop niet verontreinigd worden door andere materialen zoals zand of gips. Zo zijn bij recycling de oorspronkelijke grondstoffen weer inzetbaar voor nieuw beton. Hiervoor is het nodig om opnieuw na te denken over zaken als eigendom en gebruik en de rol die partijen in de kringloop op zich nemen.”
Bron: mvonederland.nl

Direct bellen +31 50 311 29 22