archiview | architectuur | innovaties, onderzoek en duurzaamheid

nieuws

voor particulieren, bedrijven, overheden en ontwikkelaars
lees meer

Week van de Circulaire Economie: Passief bouwen

Week van de Circulaire Economie: Passief bouwen

Datum: 8 februari 2022

Tijd: 14:00-16:00

Locatie: Online en C-Bèta

Wat zijn de ontwikkelingen van passief bouwen in de circulaire bouw en hoe draagt dit bij aan de energietransitie? Wat gebeurt er in de gehele keten, wat zijn valkuilen en hoe zien verdienmodellen eruit? Deze vragen komen aan bod tijdens het event Passief Bouwen dat C-Bèta organiseert tijdens de Week van de Circulaire economie op 8 februari 2022

Carl-Peter Goossen van BouwNext, Gerben Bos van Stichting Passief Bouwen staan samen met Jack van der Palen van Archiview op het podium . Zij vertellen hoe passief bouwen als bouwtechniek een rol speelt in hun dagelijks werk, delen hun ervaringen en geven ons een inkijk in de wereld van de passief bouwen. Alles wordt in goede banen geleid door Bob van der Zande als dagvoorzitter.

Paneldiscussie

We zoeken de interactie op. Onder leiding van Bob van der Zande voeren we een paneldiscussie. We nodigen de  sprekers, vastgoed opdrachtgevers, woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars uit om hieraan deel te nemen. Om zo een beeld te krijgen van welke stappen gezet moeten worden om passief bouwen op een grotere schaal in te zetten en zo vanuit de bouw bij te dragen aan de energietransitie en de circulaire transitie.


Klik hier voor meer informatie en schrijf je in.

bouwen met hout

Zo mooi kunnen huurwoningen in hout zijn! In Norg realiseerde woningcorporatie Actium een vooruitstrevend project: sociale woningen die voldoen aan de passiefhuisnorm én vanaf de fundering volledig in HSB zijn opgetrokken.

Jack van der Palen tekende voor het ontwerp en koos voor kwaliteit, in beeld en materiaal. In de gevel is dat goed te zien. De stenen worden onderbroken door verticale houten lamellen, die in iedere woning anders zijn toegepast.
Door de optimale isolatie en kierdichting is de energievraag van de woningen slechts 15kWh/m2, ruimschoots beter dan de BENG-eisen. Hoge isolatiewaarden zijn ook bereikt door te kiezen voor cellulose-isolatie en een Hectarvloer met een 25cm dikke isolatielaag. Bij oplevering kregen de woningen een 5-sterren energiecertificaat.

tekst Katja van Roosmalen

In ‘Woningbouw in hout’ (https://lnkd.in/d_hDs22) staat dit verhaal en meer mooie houtprojecten.
foto: Gerard van Beek

De dans van materialen

Onlangs een speciale editie van een Cirkelstad bijeenkomst in Zuid-Holland. Cirkellab (spinner Cirkelstad Drechtsteden) en iCircl (spinner Cirkelstad Rotterdam, Den Haag en regio-071) trokken samen op voor een interactieve online talkshow. Met gasten en publiek gingen we de discussie aan rondom ‘de zin en onzin van het materialenpaspoort’ en ‘the battle of materials’. En met succes, de organisatoren overwegen dit vaker te organiseren!

The battle of materials; hout vs staal vs beton
Is het ene materiaal beter dan het andere materiaal willen we een circulaire bouweconomie realiseren? Of gaat het erom hoe je een en ander ontwerpt, toepast, (her)gebruikt, etc.? Pepijn Duijvestein (Dr2 New Economy), Ron Jacobs (ODS Jansen) en Jack van der Palen (architect archiview, Betonakkoord) werden stevig aan de tand gevoeld. Algehele conclusie was dat het van de toepassing afhangt, welk materiaal de voorkeur krijgt. En dat je dit dikwijls prima kan combineren en het dus vooral een ‘dans’ is tussen de materialen om circulair te optimaliseren!

De zin en onzin van het materialenpaspoort
Is een materialenpaspoort essentieel in de transitie naar een circulaire bouweconomie, is het slechts een van de middelen om daar te komen of werkt het zelfs tegen? Gasten aan tafel waren deze keer Pablo van den Bosch (Madaster), Kees Plomp (AByC) en Bas Slager (Repurpose). Ook al waren de meningen verdeeld, toch was er een duidelijk gemeenschappelijk doel en ambitie te voelen aan tafel. De discussie ging dan ook voornamelijk over hoe het paspoort nog beter geoptimaliseerd en ingezet kan worden.

Beton digitaal

Betonvereniging lanceert op 26 juni een nieuw initiatief: Studio Beton Digitaal. Een reeks van inspirerende en interactieve gratis webinars rondom actuele thema’s uit de #beton branche.

In samenwerking met Betonhuis hebben wij een eerste reeks van vier webinars opgezet, waarin we in gesprek gaan met verschillende interessante sprekers en experts. In het eerste webinar op vrijdag 26 juni gaan we in op het spanningsveld tussen circulair ontwerpen en CO2-reductie.

Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, zal een uiteenzetting geven over het Betonakkoord en ingaan op de uitvoeringsthema’s circulair ontwerpen en CO2-reductie. Vervolgens gaan wij onder leiding van Betonvereniging voorzitter Dorien Staal samen met onze experts Pieter van Gent en Jack van der Palen in op de vraag ‘hoe maak je een circulaire constructie en is deze dan wel duurzaam?’.

Kijk de Uitzending terug https://youtu.be/I8EDEeFpuj0

Bouwwaardemodel creëert waardebehoud

Jack van der Palen, regisseur Circulair ontwerpen, trapte af met een animatiefilm over het Bouwwaardemodel. Dit model beschrijft hoe circulariteit in het proces van ontwerp tot sloop zorgt voor waardebehoud. Jack hield een vlammend pleidooi om al in het ontwerp van een gebouw of constructie alle treden op de R-ladder van circulariteit mee te nemen. Deze begint bij refuse, re-use en refurbish, en eindigt bij recycle en recover.

De meeste milieuwinst is te behalen op de hogere treden van de R-ladder van circulariteit. Daarom moet het Betonakkoord meer prioriteit geven aan die R-opties, stelde Jack. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen deelde deze mening.

Tevens werd de nieuwe animatiefilm geïntroduceerd. https://youtu.be/fqHVtQcVGEo

Direct bellen +31 50 311 29 22