10 februari 2016 admin

Betonakkoord weer een stap dichterbij en wij zijn erbij

Op 9 februari 2016 kwamen CEO's uit de betonketen bij elkaar om te stemmen over het starten van het proces om te komen tot een betonakkoord. De uitgangspunten van het betonakkoord zijn: - Een betonakkoord moet bijdragen aan een economisch gezonde betonsector - Een betonakkoord moet op korte en lange termijn bijdragen aan welzijn & welvaart van Nederland - Betonkwaliteit staat niet ter discussie - De mate van duurzaamheid van een project vereist altijd een integrale afweging tussen de 3 P’s, People, Planet en Profit - Bij te maken keuzes is de definitie van ‘duurzame ontwikkeling’ (Brundtland, 1987) leidend.

Op 9 februari 2016 kwamen CEO’s uit de betonketen bij elkaar om te stemmen over het starten van het proces om te komen tot een betonakkoord. De uitgangspunten van het betonakkoord zijn:
– Een betonakkoord moet bijdragen aan een economisch gezonde betonsector
– Een betonakkoord moet op korte en lange termijn bijdragen aan welzijn & welvaart van Nederland
– Betonkwaliteit staat niet ter discussie
– De mate van duurzaamheid van een project vereist altijd een integrale afweging tussen de 3 P’s, People, Planet en Profit
– Bij te maken keuzes is de definitie van ‘duurzame ontwikkeling’ (Brundtland, 1987) leidend.

Utrecht, 9 februari 2015

Betonsector aan de slag met nationaal duurzaamheidsakkoord

“Chapeau voor de betonsector”, aldus Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu. Tijdens een CEO-ontbijt op 9 februari 2016 hebben ruim 60 bestuurders vanuit de betonketen en relevante stakeholders toegezegd te gaan werken aan een ketenakkoord met nationale impact. Een akkoord  gericht op een economisch gezonde betonsector door verdere verduurzaming. CO2-reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale aspecten zijn speerpunten in het plan dat de komende maanden wordt uitgewerkt.

 Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu complimenteerde de sector in een videoboodschap met hetgeen reeds is bereikt. Tegelijkertijd daagde ze de aanwezigen uit om nieuwe stappen te zetten en riep op om gezamenlijk afspraken te maken voor de lange termijn. De staatssecretaris riep de aanwezigen op “unaniem voor het betonakkoord te stemmen” en zo geschiedde. “Gezamenlijke verduurzaming en economische groei gaan hand in hand” aldus  Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Frank Bekooij, CEO Strukton Civiel vult aan: “Hoogwaardig hergebruik van beton en andere innovaties kunnen ook mooie nieuwe exportproducten leveren.”

Met deze steun om te komen tot een ambitieus akkoord is de kwartiermakersfase afgerond en kunnen de besprekingen beginnen. Het speelveld is gecreëerd; wat de inhoud van het ketenakkoord wordt is aan de sector. Om te komen tot een sterk en gedragen akkoord gaan de komende maanden alle betrokken partijen rond de tafel om verduurzamingsambities en doelstellingen te formuleren en de daarvoor benodigde maatregelen te benoemen. Henri van der Kamp, lid raad van bestuur VolkerWessels die optrad als gastheer van deze unieke bijeenkomst: “Als betonketen moeten we nu gezamenlijk het risico dragen en het lef hebben om concrete verduurzamingsstappen te zetten”. Het streven is dat het akkoord in de loop van 2016 wordt gesloten. De aanwezigen deelden de mening dat het wel een realistisch akkoord moet worden – geen greenwashing, alleen afspreken wat haalbaar is.

Een groep koplopers uit de sector heeft de afgelopen jaren onder de vlag van het MVO Netwerk Beton van MVO Nederland de basis gelegd voor een mogelijk Betonakkoord. Zo is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verdere verduurzaming, een solide netwerk opgebouwd, onderling vertrouwen gecreëerd en is bereidheid tot samenwerking ontstaan. Deelname aan de totstandkoming van het Betonakkoord staat voor iedereen open. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Anne ten Brummelhuis, a.tenbrummelhuis@mvonederland.nl of 030-230 5600.

Direct bellen +31 50 311 29 22