MOTTO

Helder en eenduidig. Dat is het motto van Archiview. Door continu te versimpelen en ontwerpend te blijven zoeken naar eenduidigheid, duidelijkheid, helderheid maar vooral naar consequentie ontstaat een abstractie die ruimte laat voor invulling aan de beschouwer.

Een zorgvuldig ontworpen ruimte of gebouw dringt zich niet op maar laat zich als een spiegel voor emoties op vele manieren aflezen en beleven en blijft daardoor dynamisch in de tijd.

Van duurzame samenleving tot Cradle 2 Cradle (C2C).
De immer groeiende druk op de infrastructuur, vervlechting van fysieke en virtuele netwerken, schreeuwende informatiestromen, materiaalstructuren, demagogische en integratievraagstukken: onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. Wij streven er naar om in ons proces helderheid met een zekere eenvoud te bewerkstelligen. Daarbij is de digitale procesbeheersing, dynamiek en flexibiliteit essentieel om in te kunnen spelen op steeds veranderende behoeftes. Maar ook om helder te krijgen wat de consequenties van keuzes of beslissingen zijn. LCA (levenscyclus analyse) en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D-modellen. Dit betekent dat in de computer een 3D-model wordt ontworpen en uitgetekend. Hierdoor is het ontwerp niet alleen direct visueel aanwezig, maar ook beheersbaar en flexibel in alle facetten (BIM) (bouwinformatiemodel). Verschillende modellen kunnen worden ontwikkeld en bestudeerd waarbij walkthrough en flyby’s een goed beeld geven. Het geeft meer ruimte voor complexe modellen en problematiek wordt al in een vroeg stadium (VO) herkend en direct aangepakt. Ontwerp, uitvoering en projectmanagement staan in het beheersbare 3D-model dicht bij elkaar.

Hierdoor verandert het ontwerpproces. In een vroeg stadium moet je beslissingen nemen. Door het integraal 3D-model zijn er al in een vroeg stadium gegevens beschikbaar en kan een vrij gedetailleerde begroting door het calculatiebureau gemaakt worden. Hieruit volgende ingrepen in het ontwerp kunnen direct toegepast worden. Een integraal model betekent ook in een vroeg stadium met de verschillende disciplines geïntegreerd ontwerpen. Een beheersbaar model betekend kostenbewust bouwen met minimale faalkosten.

Naast het 3D-model wordt er gecommuniceerd via internet en email. Dat begint met 3D – digitale tekeningen, modellen en informatie verstrekkingen (BIM) en eindigt bij het beheersmodel. Ook onze site is een uitstekend communicatiemiddel. Achter een portal hebben we een content management systeem. Het digitale tijdperk in optima forma.

kom naar het spreekuur in onze architectuurwinkel

Direct bellen +31 50 311 29 22