ARCHITECTUUR IS NIET ALLEEN DE MATERIALISEREN EN WAARDECREATIE VAN EEN BEHOEFTE, MAAR MANIFESTEERT ZICH JUIST IN DE RELATIES TUSSEN ALLE BETROKKENEN EN GEBRUIKERS ALS UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN.

ARCHIVIEW een andere kijk op………………

Iedere opdracht wordt gezien als een unieke vraag. De architectuurvisie dient zich te verhouden tot plaats, opdrachtgever, programma van eisen en de spanning tussen massa en materiaal. In uitstraling te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, maar in zijn architectuur een duidelijke stelling in te nemen en te vloeien in de huidige aanwezige structuur en deze te versterken. Het gebouw is een inspirerend instrument bij het vormgeven aan de uiteenlopende activiteiten geworden. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouw van de specifieke gebieden en de materiaalkeuze in relatie tot gebruik. Met het Programma van Eisen als leidraad is de dagelijkse realiteit in beleving van het gebouw vertaald met behulp van thema’s en associaties. Het karakter in relatie tot vrijheid geeft een zintuiglijke en fysieke ervaring waarin licht in relatie tot ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Hierbij moet grote aandacht worden besteed aan de overgangen, relaties, licht, de route en wijze waarop men hierop inspeelt denkend vanuit de gebruiker.

crisis is tijd voor reflectie

Op zoek gaan naar je eigen kracht. Tijd om na te denken en tijd om te investeren in de toekomst. Sinds 1992 zijn we al op zoek naar mogelijkheden om de BIM filosofie te bewerkstelligen. Ontwerpen van een volledig integraal model in het bouwproces. BIM is uitermate geschikt voor het beheren van het project en de kosten. Met de grote faalkosten in de bouw moet dit de branche toch aanspreken. Daarnaast is er een nieuwe filosofie in opkomst cradle to cradle. Een filosofie die verder gaat dan alleen duurzaamheid. Niets nieuws misschien maar wel een visie die je laat nadenken. Nadenken over het materiaal en haar eigenschappen. Nadenken over het materiaal en haar toepassing. Dit heeft ons aan het denken gezet om niet meer traditioneel te stapelen, maar te denken in een geïntegreerd model met als uitgangspunt de eigenschappen en samenstelling van het materiaal. Een flexibel systeem dat conceptueel paste binnen de filosofie en uitdaging van de architectuur en haar opdrachtgever. Een systeem waarbij de elementen herbruikbaar zijn of te recyclen als het niet anders kan. We hebben dit getest in het ontwerp van een prototype. Het basisconcept bestaat uit een schil waarbij de huid en constructie een geïntegreerd onderdeel zijn geworden. Hierdoor krijg je een grote vrijheid in het ontwerpen van vormen. Als je de juiste huid kiest kan deze tevens voor warmte– en stroomopwekking gebruikt worden. Het gevormde lichaam is als zelfdragend element ontworpen. Dit heeft als voordeel dat met een eenvoudige funderings- en begane grondvloerconstructie kan worden volstaan. Het lichaam wordt in de werkplaats gebouwd. Dit heeft als voordeel dat we alle installaties en voorzieningen in een geconditioneerde omgeving kunnen monteren. De kant en klare elementen kunnen naar de bouwplaats worden getransporteerd en worden geassembleerd. Minimale naden zijn aanwezig en door de duurzame materiaalkeuze en montage is het gebouw onderhoudsarm. Het concept is in zijn materialisatie verder uitgewerkt rekening houdend met het C2C concept en in de toekomst volledig herplaatsbaar of op basis van materiaalcodering recyclebaar.

architectuur is een unieke vraag

Direct bellen +31 50 311 29 22