architectuur - innovatie - duurzaamheid - maquettes

welkom bij archiview

dé architectenwinkel van het Noorden! Maak vrijblijvend een afspraak.
Hoe wij dat doen?
architectuurvisie-archiview

PASSIE LEIDT NAAR ARCHITECTUUR,
ONTWERP VRAAGT OM PRESTATIES,
PRESTATIES LEIDEN NAAR SUCCES!

architectenwinkel-groningen

ARCHIVIEW
architectuurwinkel
pottebakkersrijge 3
Groningen
+31 (0) 50 311 29 22

Welkom bij archiview dé architectuurwinkel van het Noorden!

Archiview is een multidisciplinair architectenbureau voor particulieren, bedrijven, coöperaties, collectieven en overheden. Woning- en utiliteitsbouw, interieur en maquettebouw: we doen het allemaal full-service. Van idee tot oplevering. Samen met u en onze specialisten.

Kostenbewust en duurzaam bouwen – Zeker weten!

koffie

KOM BRAINSTORMEN. DE KOFFIE STAAT KLAAR.
Laagdrempelig en zonder afspraak kun je je in de winkel laten informeren over de werkwijze van een architect of je laten adviseren rondom o.a. (ver)bouwplannen, aardbevingsbestendig bouwen, duurzaamheid, circulaire economie, biobased, isoleren of alternatieve energiebronnen. Of maak een afspraak om een uurtje met onze professionals te brainstormen over uw uitdagingen met betrekking tot huisvesting of duurzaamheid.

our-service

STAP VOOR STAP

Zelf bouwen met een architect is een interessant maar zeer uitgebreid proces. Vanaf het moment dat je plannen hebt of een optie hebt genomen op een kavel komt er veel op je af. Waar moet u beginnen? Het traject valt uiteen in grofweg vijf stappen en twaalf fases, die elk weer hun eigen stappen kennen:

oriëntatie

En dan komt de tijd om uw droom concreet vorm te geven. Uw wensen moet u zien te vertalen in een goed ontwerp. De architect kan u helpen om binnen het gestelde budget dromen te realiseren. Of het nu gaat om een verandering, het opnieuw inrichten, nieuwbouw, verbouw of duurzame doelstellingen. U kunt ons bellen voor een, geheel vrijblijvend, kennismakingsgesprek bij u thuis of in onze winkel. Wij horen graag uw wensen en kunnen u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen. Zo kan u bepalen of wij bij uw wensen passen.

Tip: Kijk om u heen op straat, informeer u via bladen en websites, leg een map aan van beeldmateriaal. 

bepaling van wensen

 Waar moet u aan denken bij het zelf (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand. In uw gedachten heeft u al een goed beeld van wat u wilt bouwen of zijn er al duidelijke voorkeuren voor architectuur en materialisering. Naast het beeld zijn er ook praktische zaken zoals het aantal ruimtes en hun functie of minder tastbare zaken als bezonning, licht en onderlinge relaties.

Tip: Door dit op papier te zetten en voorkeuren voor beeldvorming te documenteren kunt u ons helpen. Laat u daarbij niet beperken. Juist de extreme wensen geven ons een goed beeld van uw wensen.  

bepaling werkzaamheden

Het is nu tijd om de werkzaamheden, het budget, tijdschema en architecten-honorarium te bepalen. Het is van belang dat er een schriftelijke opdracht volgens consumentenregeling of de De Nieuwe Regeling komt omdat u dan ook weet dat archiview verzekerd is. Archiview zal op basis van ervaringscijfers, het budget en het PvE een offerte met een vast bedrag per fase uitbrengen. Elke fase staat op zich en u kunt voor aanvang van de fase bepalen of u deze gunt of niet.

Tip: Een architect kan bouwen ook goedkoper maken.

afstemmen eisen en wensen

Archiview en haar partners kennen de markt, de duurzaamheidskansen en kunnen beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in een globaal en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaat de architect aan de slag en hij begeleid u persoonlijk in elke fase.

voorlopig ontwerp (VO)

Wensen en eisen van de opdrachtgever worden in eerste instantie samen met het bestemmingsplan ruimtelijk vertaald naar diverse 3D computermodellen. Hierin worden diverse oplossingen verkend en wordt een goede functionele of visuele relatie en beleving tussen de diverse ruimtes ontworpen. Het ontwerp komt samen met u tot vorm.

definitief ontwerp (DO)

Het DO is een uitwerking van het VO waarin alle door u besproken wijzigingen verwerkt zijn. Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt er een definitieve materialisatie opgezet. In deze fase wordt er een calculatie door een calculator gemaakt die toetst of het ontwerp nog binnen het budget valt. Dit is de basis voor het vervolg.

gezondheidscentrum

ASK YOURSELF
IF WHAT YOU ARE DOING TODAY
IS GETTING YOU CLOSER
TO WHERE YOU WANT TO BE TOMORROW

stap-voor-stap-two

welstandsadvies

Om tijd en geld te besparen wordt een DO vaak al als vooroverleg ingediend bij een gemeente om vast een uitspraak van o.a. de stedenbouwkundige dienst [toetsing bestemmingsplan en bouwverordening] en de welstandscommissie [esthetische toetsing] te verkrijgen.

omgevingsvergunning

Het DO wordt verder technisch uitgewerkt. Op basis van de technische uitwerking kan een constructeur en adviseurs wettelijk verplichte berekeningen uitvoeren over o.a. bouwbesluit, constructie, brandweereisen, daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatienorm.

bouwvoorbereiding

Wanneer de vergunning verleend is kan er gebouwd gaan worden. Hiervoor moeten onder andere werktekeningen en een bestek worden gemaakt zodat de aannemer weet wat hij moet bouwen. Op basis van dit document en de tekeningen zullen aannemers hun offerte uitbrengen.

aannemerskeuze

Wie gaat de bouw uitvoeren? Archiview kan meerdere aannemers vragen om een offerte in te dienen. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Dit is vaak afhankelijk van de werkzaamheden en de wensen van de opdrachtgever.

de uitvoering

Het 3D-model word tastbaar. Zodra de bouw van start gaat, kan archiview als directievoerder zijn waarde bewijzen. Hierin moet onderscheid gemaakt worden in directievoering wat meer een coördinerende rol is en de begeleiding wat meer een controlerende taak is.

oplevering

Na maanden van voorbereiding en hard werken staat uw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. Als het gebouw volgens ons gereed is maken we een opleveringsdocument en organiseren dat de laatste punten ook afgewerkt worden.

nieuwbouw-woning-groningen

Algemene voorwaarden

De samenwerking tussen de opdrachtgever en de architect is intensief. Het is daarom belangrijk om de afspraken die u vervolgens met hem maakt, op duidelijke wijze vast te leggen in de De Nieuwe Regeling 2011 of de consumentenregeling 2013. De  afspraken over de werkzaamheden zijn gebaseerd op de  standaard taakbeschrijving. 
Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel met de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid.

dnr    voor professionele opdrachtgevers   dnr cr kopie     voor particuliere opdrachtgevers

 

optopping

Een prachtstaaltje architectuur, zo omschrijven kenners en leken het surrealistisch aandoende gebouw.

dagblad van het noorden

tevreden-klanten

HAPPY PEOPLE

Wat zeggen de mensen over onze projecten.

infoversum

 Prachtig en verbazingwekkend hoe dit gebouw er iedere keer weer anders eruit ziet. Andere kleur lucht, andere view.Letterlijk een oog op “Form Follows Function” EN op “duurzaamheid”. Laten we hopen dat, net als destijds bij de Eiffeltoren, het voornemen van tijdelijkheid komt te vervallen – ook al is het bouwwerk goed recyclebaar!

Jan

infoversum

 state of the art building – het crossing border theater infoversum, droom van sterrenkundige Edwin Valentijn, heeft een futuristisch en dito functie. 

bouwwereld

infoversum

Fantastisch, wat een inspirerend gebouw! Wat is het heerlijk om te zien dat wij in Groningen ook het talent, durf, kennis, kunde en creativiteit hebben om zo een gebouw te ontwerpen en te bouwen. Talent verloochend zich nooit. Een prijswinner bij uitstek.

Willy

boswoning

29 maart 2014

Verrassend en leuk om ons huis op jullie site aan te treffen. We wonen er nog steeds met veel plezier.

Henk
essenzo.nl

staalwoning

19 december 2011

Wat een fantastisch huis lijkt me dat. Bravo voor zo’n ontwerp, eindelijk eens iemand die durft af te stappen van de traditionele bakstenen. En wat ik nog veel belangrijker vind, is de energiebesparing. Ontwerp snel een huis wat voor de grote massa betaalbaar is! Waarom wordt er nog niet gebouwd met dakbedekking met geïntegreerde zonnecellen, dat zou verplicht moeten zijn. Voor mij is dit huis niet meer bereikbaar, ik ben 68, maar al heel lang kijk ik uit naar dit soort initiatieven.

Tanny

modern world

Eindelijk weer eens een wending aan de traditionele bouwvormen! Ziet er heel aardig en beslist futuristisch uit en ongetwijfeld is er een massa inzet nodig geweest om zo’n ontwerp zo functioneel mogelijk te maken. Een demontabel verplaatsbare woning; het klinkt bijna als een soort super camperachtig geheel maar in dit geval ben ik erg nieuwsgierig hoe het er in de praktijk zal gaan uitzien en hoe het zal zijn gesteld met de functionaliteit van het geheel? Wat vooral belangrijk zal zijn is, hoeveel tijd er mee gemoeid gaat om een dergelijke woning te dé- en tevens te monteren? Het wachten is dus eigenlijk op een showmodel; eventueel op tournee? Wens U buitengewoon veel succes toe met dit levensvatbaar project! 

Peat

organisaties

GET CONNECTED

we are waiting for you!

partners

                                         

architect

WHEN I DESIGN BUILDINGS,
I THINK OF THE OVERALL COMPOSITION,
MUCH AS PARTS OF A BODY WOULD FIT TOGETHER.
ON TOP OF THAT I THINK ABOUT
HOW PEOPLE WILL APPROACH THE BUILDING
ANS EXPERIENCE THAT SPACE.

netwerken

Samen(net)werken

Archiview is een multidisciplinair architectenbureau. Woning- en utiliteitsbouw, verbouw, interieur-, meubelontwerp en maquettebouw: we doen het allemaal full-service. Van idee tot oplevering. Van concept naar project. Samen met een netwerk aan specialisten.
In deze context zoeken we naar nieuwe samenwerkingsverbanden, eenvoudige processen, het creëren van nieuwe technieken en digitale procesbeheersing (BIM). Dynamiek en flexibiliteit zijn essentieel om in te kunnen inspelen op steeds veranderende wensen en eisen van de duurzame ontwikkeling. Slim werken is kennis delen. Het klinkt zo eenvoudig maar hoe organiseer je dat? Voor het halen van doelen is crossdisciplinaire samenwerking onontbeerlijk. We vertelden aan anderen over onze inspiratiebron en steeds meer mensen wilden graag meedenken en meedoen. We gingen daar op basis van gelijkwaardigheid samen met individuen, adviseurs, kennisinstellingen, bedrijven, brancheverenigingen en NGO’s nadenken over concepten of innovaties om te komen tot pilots of projecten.

3D modellen

Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen. Dat kan met schaalmodellen als maquettes maar ook een digitaal 3D model. Hierdoor is het ontwerp niet alleen direct visueel aanwezig, maar ook beheersbaar en flexibel in alle facetten. Verschillende modellen kunnen worden ontwikkeld en bestudeerd. Walkthrough en flyby’s geven een goed beeld.

BIM

Data geeft de juiste informatie. Problematieken word al in een vroeg stadium (VO) herkend en direct aangepakt. Ontwerp en uitvoering staan in het beheersbare 3D – model dicht bij elkaar. Dat begint met 3D – digitale tekeningen, modellen en informatie verstrekkingen en eindigt bij het integrale beheersmodel (BIM). Hierbij gaan we uit van het 3D model dat digitaal ontwikkeld wordt van ontwerp tot en met uitvoering in een bouwwerk informatie model (BIM). Het BIM model ondersteunt bij het nieuwe samenwerken en is de basis voor het integrale model.

 

Levensloopbestendig

 Slim bouwen geeft kwaliteit aan wonen. Comfortabel en aangepast aan de behoeftes van alle leeftijden. Dit type huisvesting is gevonden in onze visie over een levensloopbestendige woning of centraal wonen. Zo’n woning is zodanig ingericht en ontworpen dat iedereen er kan wonen en leven, ongeacht aard en omvang van de vraag. Het kan een hulpvraag zijn maar ook zeker een comfortvraag. Bij de hulpvraag is de woning zo ontworpen dat men flexibel ruimtes kan indelen of veranderen. Gedwongen verhuizen is er niet meer bij.  Eigenlijk gaat het bij levensloopbestendig wonen om goed en innovatief nadenken over ontwerp, functie, comfort, flexibiliteit en beleving. De woningen voor het leven bieden maximale uitgangspunten voor een zo groot mogelijke zelfredzaamheid in elke fase van het leven. Wij vinden dat de traditionele voorzieningen niet meer moeten worden gebouwd. Eigenlijk moet iedere woning levensloopbestendig zijn. En die, dat bewijzen de gerealiseerde projecten, worden er alleen maar beter van! En dat geld niet alleen voor woningen maar ook voor de levenscyclus van een bedrijf.

architectuur-is-niet-alleen-de-materialisering-van-een-behoefte-maar-manifesteert-zich-juist-in-de-relaties-tussen-alle-betrokkenen-van-opdrachtgevers-ontwerpers-uitvoerders-tot-de-gebruikers-als

ARCHITECTUUR / DUURZAAMHEID
IS NIET ALLEEN DE MATERIALISATIE EN
WAARDECREATIE VAN EEN BEHOEFTE,
MAAR MANIFESTEERT ZICH JUIST IN DE RELATIES
TUSSEN ALLE BETROKKENEN EN GEBRUIKERS
ALS UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN.

boek-infoversum

BOEK INFOVERSUM BESTELLEN?

OMSLAG Infoversum archiviewPublisher:
Wbooks Zwolle

Tekst / Text:
Hiske de Vries

Foto’s / Photos :
Jan H. de Boer
Mirjam Matena
Lex Vesseur
Koos Boertjens
Vincent Lublink
Sander Martens

Taal/Language: Nederlands, English

 

Heb je belangstelling voor het boek stuur ons dan een bericht. Bestel het boek voor € 29,95. En we regelen het.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

   

  ARCHIVIEW
  ARCHITECTUURWINKEL

  Grote of kleine projecten, nieuw of bestaand wij maken er samen met u iets moois van.


  Big or small projects, we’ve got a solution when you need it.

  Direct bellen +31 50 311 29 22